ERP tổng thể

Quản lý Công cụ

...

Quản lý Công cụ
Thông tin sản phẩm

Khó khăn khi doanh nghiệp quản lý công cụ

 • Dữ liệu thông tin về công cụ dụng cụ không đồng nhất giữa các phòng ban, do mỗi phòng ban nhập thông tin về một CCDC khác nhau.
 • Khi số lượng CCDC tăng lên sẽ khó kiểm soát, dẫn đến sai sót, thiếu thông tin và gây thất thoát công cụ dụng cụ.
 • Doanh nghiệp không đánh giá được các giá trị mà CCDC đem lại cho doanh nghiệp để có biện pháp điều chỉnh nhằm nâng cao chỉ số ROA.
 • Thực hiện kiểm kê mất nhiều thời gian và nhân lực do thông tin đầu vào của CCDC không chính xác và thiếu hụt.

Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý công cụ dụng cụ

 • Thông tin của CCDC được đồng bộ thống nhất một thể
 • Hạn chế sai sót thông tin và kiểm soát được CCDC tránh thất thoát
 • Tiết kiệm thời gian và nhân lực cho doanh nghiệp khi nhập hay xuất dữ liệu của CCDC
 • Theo dõi được tình trạng CCDC để đưa ra các thay đổi nhằm nâng cao hiệu suất của CCDC
 • Chuyên nghiệp hóa quá trình quản lý tài sản tại doanh nghiệp

 

Phân hệ quản lý công cụ dụng cụ cung cấp các thông tin để quản trị công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. 

 • Theo dõi công cụ dụng cụ về nguyên giá, giá trị phân bổ, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng, ngày hỏng, ngày giảm…
 • Theo dõi các thay đổi về công cụ dụng cụ như: điều chỉnh tăng giảm giá trị CCDC, giảm CCDC, CCDC bị hỏng
 • Có thể điều chỉnh giá trị đã phân bổ trong tháng sau khi đã tính phân bổ
 • Tính phân bổ theo hai cách: phân bổ CCDC theo thời gian và phân bổ CCDC hai lần
 • Tạo bút toán hạch toán phân bổ CCDC, có thể xóa tất giá trị đã tính phân bổ của CCDC trong kỳ, hay chỉ xóa những CCDC chưa sửa giá trị phân bổ
 • Theo dõi giá trị phân bổ của từng CCDC sau khi đã tính phân bổ
 • Theo dõi các CCDC đã hết phân bổ còn sử dụng, điều chuyển giữa các bộ phận
 • Phân bổ CCDC theo nhiều tài khoản chi phí, nhiều vụ việc…

 

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?