Hotline: 0934382524 - 024.35 117 785

Phần mềm quản lý nhân sự

CONSTRUCTION6

Phần mềm Sas Innova Construction Quản trị, hạch toán Kế toán các đặc thù chuyên ngành Ngành Xây lắp

Xây lắp là một ngành tương đối đặc thù trong công việc quản lý & hạch toán kế toán. Để đáp ứng yêu cầu quản lý của DN đòi hỏi cán bộ kế toán phải cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin liên quan đến các nhóm vấn ...

sisvn - 16 Tháng Năm, 2018
dau-tu-ung-dung-erp-thi-hieu-qua-the-nao

Phần mềm Nhân sự tiền lương ngành may mặc

S.I.S Việt Nam đã thực tế đi vào triển khai một số dự án mang tính điển hình của doanh nghiệp dệt may & đã hoàn thiện, đóng gói được sản phẩm cho ngành này, phiên bản SAS ERP 8.0 HRM.TEX Sản phẩm đáp ứng đầy đủ ...

sisvn - 10 Tháng Năm, 2018
hrm

SAS INNOVA 8.0 HRM – Giải pháp quản trị Nhân sự tiền lương

Với bất kỳ DN nào, Nhân sự luôn là nguồn lực quan trọng nhất nhưng giường như chưa được quan tâm và đầu tư thoả đáng. Trong đó, công việc Quản trị nguồn nhân sự một cách tối ưu là một yêu cầu lớn cho bài toán nhân ...

sisvn - 10 Tháng Năm, 2018

Gọi ngay