Hotline: 024.35 117 785
ban-hang-cong-noi-phai-thu

Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu

16 Tháng Năm, 2018 712 0 0

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.81: Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng; Khai báo thuế đầu ra.

Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu trong phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 được liên kết với Phân hệ Vật tư hàng hóa, Kế toán vốn bằng tiền và Kế toán thuế.

ban-hang-cong-no-phai-thu2

Chứng từ đầu vào
Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
Hoá đơn cung cấp dịch vụ
Chứng từ hàng bán bị trả lại
Thu khác và bù trừ công nợ
Thu tiền theo hoá đơn
Chức năng & danh mục
Tính lại tiền đã thu của các hoá đơn
Tính số dư tức thời của khách hàng
Khai báo danh mục khách hàng
Khai báo danh mục thuế, nhân viên bán hàng, giá bán
Báo cáo đầu ra
Báo cáo bán hàng
Bảng kê hoá đơn bán hàng
Sổ nhật ký bán hàng
Bảng kê hoá đơn của một mặt hàng
Bảng kê hoá đơn nhóm theo khách hàng
Bảng kê hoá đơn nhóm theo hợp đồng, vụ việc
Bảng kê hoá đơn nhóm theo dạng xuất bán
Bảng kê hoá đơn của một khách hàng
   Màn hình hóa đơn bán hàng

ban-hang-cong-noi-phai-thu

Báo cáo phân tích bán hàng
Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng
Báo cáo phân tích bán hàng theo thời gian
Báo cáo phân tích bán hàng theo kỳ
So sánh cùng kỳ của các năm
Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng, hợp đồng, vụ việc
Báo cáo doanh số bán hàng theo nhân viên bán hàng.
Báo cáo bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu
Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán
Báo cáo phân tích bán hàng theo đồ thị
Báo cáo bán hàng theo khách hàng và mặt hàng
Báo cáo bán hàng theo bộ phận và khách hàng
Báo cáo bán hàng theo hình thức thanh toán
    Báo cáo công nợ phải thu
Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng
Sổ chi tiết công nợ lên cho tất cả các khách hàng
Sổ tổng hợp công nợ chữ T
Bảng cân đối số phát sinh công nợ của các khách hàng trên một tài khoản
Bảng cân đối số phát sinh công nợ của các khách hàng trên nhiều tài khoản
Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ
Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ
Sổ chi tiết của một tài khoản
Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản

ban-hang-cong-no-phai-thu3

Báo cáo quản trị công nợ phải thu
Hỏi số dư của một khách hàng
Bảng kê công nợ phải thu theo hoá đơn
Bảng kê chi tiết thu tiền của các hoá đơn
Bảng kê công nợ phải thu của các hoá đơn theo hạn thanh toán
Sổ nhật ký thu tiền bán hàng
Bảng kê chứng từ theo hợp đồng
Tổng hợp số phát sinh theo hợp đồng
Bảng cân đối số phát sinh của các hợp đồng
Số dư đầu kỳ của các hợp đồng
Số dư cuối kỳ của các hợp đồng
Bảng kê chứng từ

ban-hang-cong-no-phai-thu4

Danh mục: Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
share TWEET PIN IT SHARE share share
Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay