Hotline: 024.35 117 785

Nghiệm thu dự án phần mềm SAS ERP 9.0 tại Pangrim Neotex

Vừa qua, Công ty TNHH 1 Thành Viên Pangrim Neotex và Công ty CP S.I.S Việt Nam đã chính thức nghiệm thu dự án “Triển khai hệ thống phần mềm SAS ERP 9.0 – Môđun Kế toán tài chính & Quản lý nhân sự tiền lương”. Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex là công ty […]

12 Tháng Mười, 2020 130 0 0

Thông tin đăng tuyển: NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI

  Thời gian đăng: 01.10.2020 Hạn nộp hồ sơ: 16.10.2020 Địa điểm làm việc: Hà Nội Số lượng : 02 Thông tin công ty Công ty S.I.S Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên […]

5 Tháng Mười, 2020 466 0 0

Thông tin đăng tuyển: NHÂN VIÊN KINH DOANH

Thời gian đăng: 01.10.2020 Hạn nộp hồ sơ: 31.10.2020 Địa điểm làm việc: Hà Nội Số lượng : 02 Thông tin công ty Công ty S.I.S Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên […]

5 Tháng Mười, 2020 399 0 0

Thông tin đăng tuyển: LẬP TRÌNH VIÊN

Thời gian đăng: 01.10.2020 Hạn nộp hồ sơ: 31.10.2020 Địa điểm làm việc: Hà Nội Số lượng : 02 Thông tin công ty Công ty S.I.S Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên […]

5 Tháng Mười, 2020 493 0 0

Giải pháp phần mềm “Quản trị kho thông minh” cho doanh nghiệp 4.0

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại hay sản xuất thì việc quản trị kho khoa học, hiệu quả luôn là yếu tố rất quan trọng nâng cao hiệu quả SX-KD. Tuy nhiên, thời đại CNTT phát triển, nằm trong cuộc CMCN 4.0, các doanh nghiệp hiện nay đang đặt ra bài toán […]

28 Tháng Chín, 2020 132 0 0

Gọi ngay