Hotline: 0934382524 - 024.35 117 785

Danh mục khác

sis-open-gioi-thieu-tong-quan-erp-open

SIS – Software is Services – Phần mềm là Dịch vụ

Phần mềm ứng dụng chỉ thực sự có tính hữu dụng khi được người sử dụng đưa vào khai thác chính thức và vận hành hàng ngày. Phần mềm ứng dụng chỉ có giá trị khi nó giúp cho người sử dụng thực hiện tốt công việc kinh ...

sisvn - 8 Tháng Năm, 2018

Gọi ngay