Hotline: 024.35 117 785
kho-khan-khi-doanh-nghiep-quan-tri-thong-tin-roi-rac

Khó khăn khi Doanh nghiệp Quản trị Thông tin Rời rạc

8 Tháng Ba, 2018 3416 0 0

 Hầu hết các doanh nghiệp khi “mất kiểm soát” hoặc “cần một giải pháp quản lý hiệu quả” đều đặt ra yêu cầu là tìm một giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp phục vụ công việc quản lý điều hành, tác nghiệp giữa các bộ phận phòng ban hay các đơn vị, chi nhánh… Có thể nhận thấy những biểu hiện kết quả của phương pháp quản trị thông tin rời rạc (phần mềm rời rạc hoặc thủ công) thường dễ nhận thấy là:

1. Mỗi đơn vị – chi nhánh; mỗi bộ phận, phòng ban; mỗi cá nhân với nhau là một “ốc đảo” thông tin – Không có sự liên kết và rời rạc.
2. Tính lệ thuộc vào thông tin: Thường khi cá nhân, bộ phận cần thông tin quản trị thì phải chạy theo tìm kiếm thông tin tại các bộ phận khác nhau sau đó xử lý thông tin rồi mới ra được quyết định cuối cùng. Đôi khi thông tin không chính xác, chậm, hoặc thậm chí không thể có.
3. Phụ thuộc quá lớn vào nhân sự: Do mỗi nhân sự nắm một công việc, chức năng do mình đảm trách lại dùng các công cụ quản lý khác nhau, rời rạc, không có tính quy chuẩn khi đó cần một báo cáo phân tích hay quản trị là điều không dễ dàng. Ví dụ báo cáo kinh doanh kết hợp giữa: Thời gian, vùng miền & sản phẩm; Báo cáo tồn kho theo mặt hàng, địa điểm & hạn sử dụng…
4. Giá trị gia tăng của thông tin rất thấp: Thông thường khi thực hiện công việc rời rạc thì một kết quả tất yếu là thường các bộ phận phải “làm lại” các công việc của bộ phận khác do đó không thể kế thừa được thông tin và như vậy giá trị thực sự gia tăng tại mỗi cá nhân bộ phận rất hạn chế. Chưa tính tới các rủi ro sai sót thông tin, chậm thông tin…
5. Thiếu kiểm soát: Vì hệ thống quản trị rời rạc không tuân theo quy trình do vậy rất hay xảy ra sự nhầm lẫn do không được kiểm soát lẫn nhau.
6. Thông tin quản lý thiếu tính bảo mật: Việc chia sẻ công việc, phân quyền trách nhiệm bằng công cụ thủ công đến từng người, từng việc trong chuỗi công việc rời rạc & rất khó được thực hiện do yếu tố về kỹ thuật & nghiệp vụ. Những rủi ro về thông tin trên máy tính cá nhân, virus,…là rất cao
7. Chi phí chung cho hoạt động trực tiếp & gián tiếp của doanh nghiệp rất cao đặc biệt khi mở rộng quy mô thì sẽ dẫn đến một “tỷ lệ thuận” về chi phí quản lý, điều hành, nhân lực. Do đó, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp của bạn có đang gặp những vấn đề trên, SIS ERP 2016 của chúng tôi sẽ làm hết cho bạn, gọn nhẹ và dễ dàng. Khi ứng dụng SIS OPEN ERP 2016 vào quản trị điều hành sẽ mang lại cho doanh nghiệp những hiệu quả to lớn như giảm chi phí, rủi ro trong doanh nghiệp, tăng năng suất, hiệu quả, doanh thu…

Danh mục: Tin tức SIS OPEN ERP
share TWEET PIN IT SHARE share share
Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay