Hotline: 0934382524 - 024.35 117 785

Kế toán vốn bằng tiền

4 Tháng Năm, 2018 162 0 0

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1
Kế toán Vốn bằng tiền liên kết với phân hệ mua hàng, bán hàng, kế toán thuế và kế toán tổng hợp.

Chứng từ đầu vào
Phiếu thu tiền mặt/ngoại tệ
Phiếu chi tiền mặt/ngoại tệ
Giấy báo có ngân hàng VNĐ/ngoại tệ
Giấy báo nợ ngân hàng VNĐ/ngoại tệ
Chức năng & danh mục
Khai báo danh mục Ngân hàng, khế ước, ngoại tệ, tỷ giá.

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1

Kế toán Vốn bằng tiền liên kết với phân hệ mua hàng, bán hàng, kế toán thuế và kế toán tổng hợp.

Chứng từ dầu vào

•       Phiếu thu tiền mặt/ngoại tệ

•       Phiếu chi tiền mặt/ngoại tệ

•       Giấy báo có ngân hàng VNÐ/ngoại tệ

•       Giấy báo nợ ngân hàng VNÐ/ngoại tệ

Chức năng & danh mục

•       Khai báo danh mục Ngân hàng, khế ước, ngoại tệ, tỷ giá.

Báo cáo dầu ra

•       Sổ quỹ

•       Sổ quỹ (in từng ngày)

•       Sổ chi tiết tài của một khoản

•       Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản

•       Cân dối phát sinh tài khoản theo ngày

•       Cân dối phát sinh các tiểu khoản của tk ngân hàng

•       Báo cáo số du tại quỹ và tại ngân hàng

•       Báo cáo luu chuyển tiền tệ

•       Sổ nhật ký thu tiền

•       Sổ nhật ký chi tiền

•       Bảng kê chứng từ

•       Bảng kê chứng từ của một tài khoản theo tài khoản dối ứng

•       Bảng kê chứng từ của một tài khoản theo khách hàng/sản phẩm/hợp dồng/bộ phận/mã phí

•       Tổng hợp phát sinh của một tài khoản theo tài khoản dối ứng

•       Tổng hợp phát sinh của một tài khoản theo khách hàng/sản phẩm/hợp dồng/bộ phận/mã phí

•       Báo cáo theo dõi lãi vay tiền gửi

Màn hình Phiếu thu tiền mặt

Mẫu báo cáo sổ quỹ

Danh mục: Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
share TWEET PIN IT SHARE share share
Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay