Hotline: 024.35 117 785
ke-toan-cong-cu-dung-cu

Kế toán tài sản cố định & công cụ dụng cụ

14 Tháng Năm, 2018 500 0 0

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8: Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCĐ.

Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ theo nhiều chiều như bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy định của BTC (206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tư số 10/TC/CĐKT ngày 23/03/1997).
Phân hệ Kế toán Tài sản trong phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8 được liên kết với Phân hệ mua hàng, Chi phí giá thành và Kế toán tổng hợp.

Chứng từ đầu vào
Cập nhật thông tin tài sản
Hoá đơn mua tài sản
Chức năng & danh mục
Cập nhật thông tin TSCĐ
Tính khấu hao TSCĐ
Phân bổ khấu hao TSCĐ
Điều chỉnh TSCĐ
Lên báo cáo TSCĐ và Khấu hao TSCĐ
Khai báo danh mục nguồn vốn
Khai báo bộ phận sử dụng
Khai báo lý do tăng giảm TSCĐ
Khai báo nhóm TSCĐ
Màn hình Cập nhật thông tin Tài sản cố định
ke-toan-cong-cu-dung-cu

Báo cáo đầu ra

Báo cáo tài sản cố định
Thẻ tài sản
Báo cáo chi tiết TSCĐ
Báo cáo kiểm kê TSCĐ
Bảng cáo kiểm kê TSCĐ theo nguồn vốn
Báo cáo tăng giảm TSCĐ
Báo cáo tăng giảm TSCD theo nguồn vốn
Mẫu báo cáo chi tiết TSCĐ

ke-toan-cong-cu1

Báo cáo khấu hao TSCĐ
Bảng tính khấu hao
Bảng tính khấu hao theo nguồn vốn
Bảng tính khấu hao theo bộ phận sử dụng
Bảng phân bổ khấu hao
Báo phân bổ khấu hao theo bộ phận sử dụng
In danh mục TSCĐ
Mẫu bảng tính khấu hao TSCĐ

ke-toan-con-cu-dung-cu1

Danh mục: Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
share TWEET PIN IT SHARE share share
Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay