Hotline: 0934382524 - 024.35 117 785
ke-toan-chi-phi-gia-thanh1

Kế toán chi phí & giá thành sản phẩm

14 Tháng Năm, 2018 475 0 0

Phần mềm kết toán SAS INNOVA 6.8.1: Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ, phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như hệ số, giản đơn, phân bước, đơn hàng, công trình xây dựng, hợp đồng hay định mức.

Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng – giao dịch…Tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tuỳ thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng…
Báo cáo chi phí giá thành đầy đủ phục vụ công tác quản trị sản xuất kinh doanh: tập hợp, phân tích bóc tách từng yếu tố chi phí của mỗi sản phẩm, vụ việc ở từng công đoạn hay sản phẩm cuối cùng, so sánh chi phí thực tế và chi phí định mức, kế hoạch…
Phân hệ này tiếp nhận thông tin từ các phân hệ khác như vốn bằng tiền, tổng hợp, kho, tài sản…sau khi xử lý tính toán giá vốn sẽ cập nhật vào các phiếu nhập kho cũng như vào phân hệ kế toán tổng hợp.
Chứng từ đầu vào
Phiếu kế toán
Phiếu nhập – Xuất kho
Chứng từ chi
Cập nhật dở dang đầu kỳ
Tính các chi phí & phân bổ
Tính giá thành định mức
Tính giá thành sản phẩm
Chức năng & Danh mục
Khai báo các danh mục đối tượng
Cập nhật định mức
Khai báo chỉ tiêu phân bổ

ke-toan-chi-phi-gia-thanh1

Màn hình quản lý chi phí và giá thành sản phẩm
ke-toan-chi-phi-gia-thanh

Báo cáo chi phí giá thành sản phẩm
Bảng tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm
Bảng chi phí tiền lương, BHXH và KPCĐ cho sản phẩm
Thẻ tính giá thành sản phẩm
Bảng tổng hợp giá thành
 
Báo giá thành công trình xây lắp
Bảng kê chứng từ
Bảng kê chứng từ theo công trình
Bảng kê chứng từ nguyên vật liệu theo công trình
Bảng tổng hợp số phát sinh theo công trình
Tổng hợp số phát sinh luỹ kế theo công trình
Tổng hợp số phát sinh NVL theo công trình
Tổng hợp chi phí sản xuất theo công trình
Bảng cân đối số phát sinh của các công trình
Số dư đầu kỳ của các công trình
Báo cáo Lãi/Lỗ từng công trình
 
Các báo cáo chi phí theo tiểu khoản
Bảng phân bổ chi phí chung – Tk 627
Bảng phân bổ NVL & CCDC – Tk 152, 153
Bảng phân bổ tiền lương BHXH – Tk 334, 338
Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ – Tk 214
Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản
Tổng hợp số phát sinh theo tiểu khoảnke-toan-chi-phí-gia-thanh2
Cân đối số phát sinh các tiểu khoản

Các báo cáo chi phí theo vụ việc
Bảng kê chứng từ theo vụ việc
Bảng kê chứng từ NVL theo vụ việc
Tổng hợp số phát sinh theo vụ việc
Tổng hợp chi phí sản xuất theo vụ việc
Bảng cân đối số phát sinh theo vụ việc
Số dư đầu kỳ của các vụ việc

Danh mục: Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
share TWEET PIN IT SHARE share share
Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay