Hotline: 024.35 117 785

Hộ kinh doanh cần nộp những khoản thuế nào trong năm 2020?

25 Tháng Ba, 2020 1385 0 0

Đối tượng hộ kinh doanh (HKD) cũng phải nộp thuế theo đúng quy định. Tuy nhiên, mức thuế của HKD so với doanh nghiệp vừa và nhỏ là khác nhau.

1. Thuế môn bài

Đối với hộ kinh doanh chỉ có doanh thu từ 100 triệu/năm trở xuống thì được miễn nộp thuế môn bài. Ngoài ra có 3 trường hợp khác được miễn thuế môn bài như là: Hộ kinh doanh sản xuất muối; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định và tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Đối với đối tượng HKD mà mới thành lập, được cấp mã số thuế và đăng ký kinh doanh trong vòng sáu tháng đầu năm sẽ phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm. Những đối tượng được cấp mã số thuế và đăng ký kinh doanh trong vòng sáu tháng cuối năm sẽ phải nộp 50% số tiền lệ phí môn bài của cả năm.

Đối với những HKD thực hiện sản xuất nhưng lại cố tình không kê khai lệ phí môn bài sẽ phải nộp toàn bộ mức lệ phí môn bài của cả năm đó. Cơ quan thuế sẽ không phân biệt thời điểm phát hiện sớm hay muộn.

Đối với những HKD đang trong quá trình thực hiện kinh doanh nhưng lại có thông báo tạm ngừng kinh doanh trong năm sẽ không cần phải thực hiện nộp lệ phí môn bài cho cả năm dương lịch đó. Nhưng đối với trường hợp những HKD nghỉ không đủ 1 năm dương lịch vẫn phải nộp phí môn bài cho cả năm dương lịch.

2. Nộp Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế là theo phương pháp khoán.. Những đối tượng HKD có doanh thu dưới mức 100 triệu sẽ không phải nộp hai khoản thuế này.

Cách xác định mức thuế suất phải nộp cho HKD

Mức thuế GTGT và thuế TNCN mà HKD phải nộp trong năm 2020 sẽ được căn cứ theo điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:

Thuế GTGT = doanh thu tính thuế GTGT  x Tỷ lệ thuế GTGT

Thuế TNCN = doanh thu tính thuế TNCN  x Tỷ lệ thuế TNCN

Xác định doanh thu tính Thuế

Để xác định được mức thuế GTGT, trước tiên cần phải xác định được doanh thu tính thuế, doanh thu tính thuế đã được quy định ở trong điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:

  • Doanh thu để tính thuế TNCN và thuế GTGT bao gồm những khoản tiền thu nhập từ việc bán hàng, các khoản tiền gia công, hoa hồng, cung ứng dịch vụ; các khoản tiền này phát sinh trong kỳ tính thuế của HKD.
  • Trong trường hợp mà HKD có sử dụng hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế, sẽ phải tính doanh thu dựa trên hóa đơn bán hàng đó.
  • Nếu như HKD có thực hiện kinh doanh ở trên nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, sẽ thực hiện khai thuế và tính thuế dựa trên tỷ lệ doanh thu của từng lĩnh vực và ngành nghề.
  • Nếu HKD không thể xác định được doanh thu thuế khoán hoặc có xác định nhưng doanh thu thuế khoán lại không phù hợp với thực tế, cơ quan Thuế sẽ tiến hành xác định lại Thuế khoán theo quy định của Luật thuế.

Xác định tỷ lệ tính thuế

Danh mục: Danh mục khác
share TWEET PIN IT SHARE share share
Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay