Hotline: 024.35 117 785

Giới thiệu Dịch vụ SAS OPEN

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán SAS INNOVA OPEN

GIỚI THIỆU  DỊCH VỤ BẢO TRÌ PHẦN MỀM KẾ TOÁN SAS INNOVA OPEN Kính gửi: Quý khách hàng Cảm ơn Anh (Chị) đã sử dụng sản phẩm phần mềm miễn phí bản quyền SAS INNOVA OPEN của S.I.S Việt Nam trong thời gian qua. Để quý ...

JSC SISVN - 19 Tháng Sáu, 2018
danh-sach-cac-goi-dich-vu-ly-do-su-dung-dich-vu

Danh sách các gói Dịch vụ & Lý do sử dụng dịch vụ

Theo cam kết của SIS Việt Nam, SAS INNOVA OPEN là dòng sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí 100% bản quyền phần mềm kế toán và thực hiện cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của mỗi khách hàng. Bao gồm: Dịch vụ bảo trì, ...

JSC SISVN - 9 Tháng Năm, 2018
chuong-trinh-mua-chung-dich-vu-bao-tri-san-pham-mien-phi-ban-quyen-sas-innova-open

Chương trình Mua chung dịch vụ bảo trì sản phẩm miễn phí bản quyền SAS INNOVA OPEN

Ngoài vấn đề miễn phí 100% bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA OPEN, SIS VN còn thực hiện chương trình hỗ trợ các DN, Cá nhân sử dụng sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí SASOPEN bằng chương trình “mua chung” dịch ...

JSC SISVN - 9 Tháng Năm, 2018

Gọi ngay