Hotline: 0934382524 - 024.35 117 785

Điều khoản sis.vn

Qui định & Điều khoản sử dụng website sis.vn thuộc Công ty Cổ Phần SIS Việt Nam. Để tránh những sai sót không đáng có. Xin các bạn vui lòng dành chút thời gian xem qua các qui định & điều khoản sử dụng website của chúng tôi

1 – Sử dụng trang web của chúng tôi

Website công ty Cổ Phần SIS Việt Nam dang tải các thông tin tiện ích tin học, các tài liệu tham khảo liên quan dến thuế, kế toán, luật pháp, nghị dịnh.  Một số thông tin co bản của các dối tác và những tài liệu nhằm cung cấp cho nguời tiêu dùng sử dụng tham khảo những thông tin hữu ích. Thông tin chỉ mang tính tham khảo chúng tôi không chịu trách nhiệm khi quý vị sử dụng vào mục dích khác.

Việc nguời truy cập và sử dụng website chúng tôi là dã chấp thuận những diều kiện và diều khoản của website Công Ty Cổ Phần SIS Việt Nam

2 – Logo & Hình ảnh thuộc công ty Công Ty Cổ Phần SIS Việt Nam

Việc sử dụng logo và hình ảnh của chúng tôi trong bất kỳ truờng hợp nào dều phải thông qua sự dồng ý của sis.vn.

3 – Liên kết và kết nối

Chúng tôi khuyến khích nguời dùng chia sẻ thông tin và liên kết tới trang website công ty quảng cáo SIS Việt Nam. Tuy nhiên, Chúng tôi không chấp nhận hình  thức nạp website sis.vn vào khung website (iframe) của don vị khác mà phải giúp nguời dùng sử dụng web sis.vn tràn dầy trình duyệt.

4 – Nguồn tài nguyên bên ngoài (hình ảnh, logo, liên kết, videos, âm thanh v.v…)

Chúng tôi cung cấp cho nguời dùng một nguồn số tài nguyên nhất dịnh trên website phục vụ cho việc tham khảo & học tập không phải mục dích kinh doanh. Tuy nhiên không bao gồm tất cả hình ảnh, logo, liên kết, videos, âm thanh v.v… hoàn toàn không duợc luu trữ hoặc upload bởi chúng tôi. Mọi mục dích sử dụng trái phép hoặc vi phạm bản quyền, nguời dùng sẽ phải tuân thủ dộc lập với cá nhân / don vị nắm giữ bản quyền thực sự ( không phải với chúng tôi ).

5 – Bản quyền – tác quyền bên ngoài

Nếu bạn cảm thấy nội dung nào liên quan dến vấn dề sở hữu, bản quyền, tác quyền thuộc về bạn, hãy thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét dể gỡ bỏ hoặc trích dẫn thông tin của bạn theo yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận duợc email. Ðể tiến trình diễn ra nhanh chóng và thuận tiện, khi các bạn gửi yêu cầu gỡ bỏ nội dung hoặc thêm thông tin vui lòng gửi theo các thông tin sau:

+ Họ và Tên:

 + Email liên lạc:

 + Bằng chứng bạn sở hữu chủ quyền, bản quyền, tác quyền, dộc quyền nội dung mà bạn muốn chúng tôi gỡ bỏ, bao gồm file gốc, lisence, certificate , digital signature v.v…. mọi thứ mà chúng tôi có thể can cứ và xác dịnh chủ quyền thuộc về bạn.

 + Yêu cầu bạn mong muốn: Gỡ bỏ, thêm thông tin, links trích dẫn v.v….

6 – Nguồn thông tin

Thông tin có tại sis.vn ngoài những tin quảng cáo thuộc sis.vn, các nội dung thuộc nguồn bên ngoài luôn duợc dang tác giả, nguồn tin và duợc liên kết tới các nguồn cung cấp thông tin nhu một lợi ích chia sẻ trên internet. Nếu vì một lý do nào dó chúng tôi dang sai hoặc thiếu thông tin các bạn vui lòng làm theo mục 5 phía trên.

Sis.vn cung yêu cầu các don vị khác trích nguồn dẫn sis.vn khi sử dụng những thông tin có tại website của chúng tôi.

7 – Nghia vụ nguời dùng

Chúng tôi cung cấp cho nguời dùng quyền truy cập các thông tin về các sản phẩm quảng cáo, linh vực hoạt dộng của chúng tôi và một số thông tin khác hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, các bạn phải tuân thủ một số quy dịnh nghiêm ngặt sau:

– Không tuyên truyền, xuyên tạc hoặc vi phạm hiến pháp, pháp luật của nhà nuớc Việt Nam.

– Không tuyên truyền các nội dung liên quan các tôn giáo hay kì thị chủng tộc

– Không quảng cáo, quảng bá vi phạm luật quảng cáo

Tất cả các nội dung vi phạm sẽ bị chúng tôi xóa bỏ mà không cần thông báo ở ngay thời diểm chúng tôi phát hiện.

Thông tin của nguời dùng sẽ duợc chúng tôi bảo mật. Tuy nhiên, nguời dùng có thể sẽ bị truy cứu theo pháp luật hiện hành nếu vi phạm các diều trên. Chúng tôi buộc phải cung cấp các thông tin cần thiết cho co quan có thẩm quyền khi duợc yêu cầu. Nguời dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm với thông tin mình dang tải trên sis.vn

 8 – Virus – bảo vệ – Tác dộng thứ 3

Chúng tôi sử dụng website nhu một kênh thông tin truyền thông dể quảng bá thuong hiệu, giới thiệu sản phẩm và tạo một môi truờng internet bổ ích cho việc tham khảo và học tập. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình dể huớng tới nguời sử dụng duợc hiệu quả và an toàn nhất khi truy cập website.

Tuy nhiên, với thực trạng Virus & hacker da dạng và khó kiểm soát hiện nay, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào dối với mọi sự tổn thất, gián doạn hoac thiệt hại nào khi một chuong trình, tệp tin… duợc tải về máy tính của nguời dùng mà duờng dẫn là một website khác và tài liệu, thông tin của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo phục vụ học tập.

Sử dụng những phần mềm diệt virut trên máy tính khi truy cập internet luôn là sự lựa chọn thông minh của nguời dùng.

9 – Liên kết và Quảng cáo

Mọi thông tin liên quan về việc liên kết banner, link chữ… trên website sis.vn xin liên hệ qua:

Thông tin liên hệ Công Ty Cổ Phần SIS Việt Nam.

10 – Phản hồi

Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi, góp ý của nguời dùng muốn chúng tôi công bố trên website sis.vn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về diều khoản và diều kiện khi sử dụng sis.vn xin hãy liên hệ với chúng tôi theo:

Thông tin liên hệ Công Ty Cổ Phần SIS Việt Nam

.11 -Các bạn có thể liên hệ với sis.vn tại dây

 

Gọi ngay