Đào tạo, triển khai, hướng dẫn sử dụng Phần mềm

Dịch vụ

Đào tạo, triển khai, hướng dẫn sử dụng Phần mềm

  • Đào tạo tập trung tại các cơ sở đào tạo (online/ofline)
  • Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại trụ sở Khách hàng
  • Phân tích, xây dựng, tối ưu bài toán thực tế của Khách hàng

Phòng DVKH

Hotline Kỹ thuật: 098 7570 068

Hotline CSKH: 0917 44 77 85