Hotline: 024.35 117 785
cong-van 11605

Công văn số 11605/BTC-TCHQ ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính v/v xử lý nợ thuế

10 Tháng Một, 2018 28376 0 0

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 11605/BTC-TCHQ
V/v xử lý nợ thuế
Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:– Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam;
(phòng 602 tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, HN)
– Công ty Xi măng Nghi Sơn.
(Tầng 8, tòa nhà Sunred rivet, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được văn bản không số ngày 19/8/2013 của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kiến nghị về việc dừng thông quan đối với Công ty Xi măng Nghi Sơn. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Công ty Xi măng Nghi Sơn đang có khiếu nại về kết luận kiểm tra sau thông quan của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2007 – 2009. Trong khi chờ văn bản kết luận của Bộ Tài chính, để tạo điều kiện cho Công ty sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đồng ý tạm giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu của Công ty Xi măng Nghi Sơn với điều kiện:

– Ngoài khoản nợ thuế theo kết luận kiểm tra sau thông quan của Tổng cục Hải quan là 34.817.014.874 đồng, công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt của các lô hàng XNK khác;

– Công ty phải được Tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định của pháp luật số tiền thuế nợ thuế nêu trên;

– Thời hạn được tạm giải tỏa cưỡng chế cho làm thủ tục hải quan đến hết ngày 30/10/2013;

– Các lô hàng mới phát sinh, công ty phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng;

– Công ty phải có cam kết thực hiện kết luận cuối cùng của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Công ty Xi măng Nghi Sơn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để B/cáo);
– TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để B/cáo);
– Cục Hải quan các Tỉnh, Tp (để T/hiện);
– Cục KTSTQ-TCHQ;
– Lưu: VT, TCHQ (48).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Tài liệu gốc: CV11605_BTC-TCHQ_206166

Danh mục: Tài liệu thuế
share TWEET PIN IT SHARE share share
Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay