Hotline: 024.35 117 785

Tầm nhìn – Sứ mệnh

 

  • Đưa SIS trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, triển khai các giải pháp phần mềm theo yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Trở thành đối tác chiến lược đáng tin cậy và lâu dài của mỗi DN trong lĩnh vực CNTT.
  • Xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc cho tất cả các CB CNV của công ty.

Gọi ngay