Hotline: 024.2200 1100 - 0917.4477.85 - 0868.070600

Cơ chế cộng tác viên

Cơ chế hoa hồng dành cho Cộng Tác Viên

Hà nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020 CƠ CHẾ HOA HỒNG KHI GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG MUA PHẦN MỀM CỦA S.I.S JSC ♦ CÁCH THỨC ÁP DỤNG: Đối tượng áp dụng: Cộng tác viên (có đăng ký làm CTV) Cá nhân không phải là CTV; Giá trị ...

Nguyễn Xuân Điệp - 14 Tháng Tư, 2020

Gọi ngay