Hotline: 024.35 117 785

Chính sách thuế và tài chính

Tăng mức phạt tiền đối với vi phạm về thủ tục thuế

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế Hiện nay, theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm thủ tục thuế là 100 triệu đồng đối với cá ...

Nguyễn Xuân Điệp - 13 Tháng Một, 2020

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử và 5 nội dung đáng chú ý

Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ chính thức ban hành vào ngày 12/09/2018, với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu tâm, cụ thể là 5 nội ...

JSC SISVN - 14 Tháng Mười, 2018

Gọi ngay