Bảo hành, bảo trì sản phẩm

Dịch vụ

Bảo hành, bảo trì sản phẩm

  • Bảo hành lỗi phát sinh liên quan đến sản phẩm phần mềm SIS
  • Bảo trì thường xuyên, định kỳ, cao cấp hệ thống phần mềm SIS

Phòng DVKH

Hotline Kỹ thuật: 098 7570 068

Hotline CSKH: 0917 44 77 85