ERP tổng thể

Bán hàng

Quản lý bán hàng .Lập và quản lý báo giá, đơn hàng, hợp đồng trên phần mềm. Quản lý và theo dõi tình trạng đơn hàng/hợp đồng bán Quản lý công nợ khách hàng, lập báo cáo bán hàng… Theo dõi công nợ nhà cung cấp, lập báo cáo mua hàng…. ...

Bán hàng
Thông tin sản phẩm

Quản lý bán hàng

  • Lập và quản lý báo giá, đơn hàng, hợp đồng trên phần mềm.
  • Quản lý và theo dõi tình trạng đơn hàng/hợp đồng bán
  • Quản lý công nợ khách hàng, lập báo cáo bán hàng…
  • Theo dõi công nợ nhà cung cấp, lập báo cáo mua hàng….

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin E-mail của bạn sẽ không biển thị công khai. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn?