Hotline: 024.2200 1100 - 0917.4477.85 - 0868.070600

Mức đóng và hạn nộp thuế môn bài 2021

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế môn bài hàng năm. Mức đóng thuế môn bài 2021 giữa doanh nghiệp với hộ, cá nhân kinh doanh có sự khác nhau. Mức đóng thuế môn bài 2021 Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, […]

24 Tháng Một, 2021 182 0 0

Gọi ngay