Hotline: 024.2200 1100 - 0917.4477.85 - 0868.070600

Các phương pháp xác định giá xuất kho theo thông tư 200

* Để tính giá trị xuất của hàng hóa tồn kho, theo thông tư 200/2014/TT-BTC kế toán có thể áp dụng một trong các phương pháp sau: 1. Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ (tháng) – Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong kỳ. Tuỳ […]

18 Tháng Một, 2021 91 0 0

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng hóa

A. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo báo giá 1. Mô tả nghiệp vụ ** Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng theo báo giá, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau: – Nhân viên bán hàng gửi báo giá cho khách hàng – Căn cứ vào thông tin báo giá, khách hàng đặt mua hàng. […]

18 Tháng Một, 2021 73 0 0

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng hóa

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng hóa A. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo đơn giá 1. Định khoản nghiệp vụ a. Trường hợp mua nguyên vật liệu, hàng hóa về cho hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ Nợ TK 152, 156, 611…: Giá mua chưa có thuế GTGT Nợ […]

18 Tháng Một, 2021 48 0 0

Những kiến thức căn bản trong nghiệp vụ kế toán

A. Những hạch toán nghiệp vụ cần nhớ: 1. Nghiệp vụ mua hàng: Nợ TK 152,153,155,156,211,641,642…: Gía mua chưa bao gồm thuế GTGT Nợ TK 1331: Thuế GTGT mua vào Có TK 111,112,331: Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn. – Khi thanh toán công nợ kỳ trước (trả trước tiền hàng) cho NCC: Nợ TK 331: Số tiền trả trước […]

18 Tháng Một, 2021 80 0 0

Gọi ngay