Hotline: 024.35 117 785

Công việc kế toán doanh nghiệp cần làm đầu năm 2020

Thời điểm cuối năm và đầu năm, kế toán viên thường bận rộn với các loại báo cáo, sổ sách,.. Sau khi hoàn thành các công tác cuối năm 2019 như: đối chiếu công nợ, rà soát lại sổ sách, trích lập dự phòng, xử lý chênh lệch ghi sổ và thực tế, hoàn thiện […]

10 Tháng Hai, 2020 598 0 0

Gọi ngay