Hotline: 024.35 117 785

Nghiệm thu dự án phần mềm Kế toán quản trị hợp nhất tại Công ty CP Xây Lắp 1 Petrolimex – PCC1

Vừa qua, Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam và PCC1 đã nghiệm thu “Dự án phần mềm kế toán quản trị Hợp nhất dữ liệu” đưa vào vận hành khai thác chính thức hệ thống phần mềm kế toán tài chính toàn bộ công ty và các đơn vị thành viên sau thời gian triển khai […]

12 Tháng Một, 2020 122 0 0

Gọi ngay