Hotline: 0934382524 - 024.35 117 785
dau-tu-ung-dung-erp-thi-hieu-qua-the-nao

Phần mềm Nhân sự tiền lương ngành may mặc

S.I.S Việt Nam đã thực tế đi vào triển khai một số dự án mang tính điển hình của doanh nghiệp dệt may & đã hoàn thiện, đóng gói được sản phẩm cho ngành này, phiên bản SAS ERP 8.0 HRM.TEX Sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc thù của ngành may […]

10 Tháng Năm, 2018 498 0 0
hrm

SAS INNOVA 8.0 HRM – Giải pháp quản trị Nhân sự tiền lương

Phần mềm quản lý nhân sụ tiền lương. Với bất kỳ DN nào, Nhân sự luôn là nguồn lực quan trọng nhất nhưng giường như chưa được quan tâm và đầu tư thoả đáng. Trong đó, công việc Quản trị nguồn nhân sự một cách tối ưu là một yêu cầu lớn cho bài toán […]

10 Tháng Năm, 2018 1010 0 0
tao-ban-quyen2

Cách tạo bản quyền Sas Innova Open

Điều quan trọng trong việc sử dụng sản phẩm phần mềm kế toán đó là vấn đề bản quyền chương trình. Sử dụng sản phẩm một cách chính thống, hợp pháp phù hợp với luật bản quyền và sở hữu trí tuệ cũng như những quy định của nhà cung cấp phần mềm kế toán […]

10 Tháng Năm, 2018 627 0 0
5.Trụ sở SiS Việt Nam & Đội ngũ

Một số hình ảnh hoạt động của công ty cổ phấn SIS Việt Nam

                                                       Giải thưởng sao khuê 2008      

10 Tháng Năm, 2018 10296 0 0

Gọi ngay