Hotline: 024.35 117 785

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1: Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá trị. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, […]

4 Tháng Năm, 2018 570 0 0

Kế toán vốn bằng tiền

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 Kế toán Vốn bằng tiền liên kết với phân hệ mua hàng, bán hàng, kế toán thuế và kế toán tổng hợp. Chứng từ đầu vào Phiếu thu tiền mặt/ngoại tệ Phiếu chi tiền mặt/ngoại tệ Giấy báo có ngân hàng VNĐ/ngoại tệ Giấy báo nợ ngân hàng […]

4 Tháng Năm, 2018 498 0 0
so-do-phan-he-trong-phan-mem-ke-toan-6-8-1

Sơ đồ phân hệ trong phần mềm kế toán 6.8.1

Các phân hệ trong phần mềm kế toán quản trị SAS INNOVA 6.8 1 duợc thiết kế trong mối liên hệ mật thiết hữu co dảm bảo tính logic của công việc kế toán tài chính, thuận tiện rõ ràng trong quá trình sử dụng. Giao diện của SAS INNOVA 6.8.1 duợc xây dựng theo […]

4 Tháng Năm, 2018 644 0 0
phan-mem-quan-ly-doanh-nghiep-kinh-doanh-sach-thiet-bi-truong-hoc-sas-innova-8-0-stb

Hướng dẫn bằng video

hãy click vào :huớng dẫn phần mềm kế toán bằng video  

4 Tháng Năm, 2018 426 0 0
phan-mem-quan-ly-doanh-nghiep-kinh-doanh-sach-thiet-bi-truong-hoc-sas-innova-8-0-stb

ERP Ngành Sách – TBTH

Công ty CP S.I.S VN đưa ra phiên bản phần mềm quản lý sách SAS NNOVA 8.0.STB – Phần mềm quản lý kinh doanh sách & văn phòng phẩm, thiết bị trường học. Trên cơ sở nhiều năm nghiên cứu, phát triển, triển khai ứng dụng những yêu cầu của các DN trong lĩnh vực […]

4 Tháng Năm, 2018 1878 0 0

Gọi ngay