Các sản phẩm phần mềm kế toán và phần mềm ERP của công ty SIS Việt Nam
STT
Tên phần mềm
Tổng quan
Tài liệu
HDSD
Bộ cài
1
SAS INNOVA 8.0Phần mềm kế toán cảnh báo và quản trị doanh nghiệp online
Liên hệ với SIS
Liên hệ với SIS
2
SAS INNOVA 6.8.1Phần mềm kế toán quản trị
3
SAS INNOVA 8.0 HRM Phần mềm quản trị Nhân sự - Tiền lương
Liên hệ với SIS
Liên hệ với SIS
4
SAS INNOVA 8.0 GLPhần mềm quản trị doanh nghiệp giặt là
Liên hệ với SIS
Liên hệ với SIS
5
SAS INNOVA 8.0 ConstructionPhần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp xây lắp
Liên hệ với SIS
Liên hệ với SIS
6
SAS ERP 8.0Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Liên hệ với SIS
Liên hệ với SIS
7
SAS INNOVA 6.8.1 STDPhần mềm kế toán bản chuẩn
Liên hệ với SIS
8
SAS INNOVA 2016 OPENPhần mềm kế toán miễn phí bản quyền
SAS INNOVA 2017 OPENPhần mềm kế toán miễn phí bản quyền
10
PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP SIS OPEN ERP 2016PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ BẢN QUYỀN
Liên hệ với SIS

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Kinh doanh - Công ty CP SIS VN
Add: 17/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84-4-35117785 Fax: +84-4-35117787
Mr. Dương Văn Hùng - KD & Marketing
Mobile: 0934.382.524 Hotline: 024.35147907
Skype: duongvanhung3
Email: hungsisvn@gmail.com - Web: www.sis.vn