Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Mẫu biểu kế toán mẫu số 04-2/TNCN của Bộ Tài chính v/v GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Xem File đính kèm

sis.vn_giay-uy-quyen-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan.doc
Cách tải File: Bạn chuột phải vào File tài liệu chọn Save Target as hoặc Save Link as

In bài này
Gửi mail
Văn bản mới


Nguồn:

Địa chỉ:Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Sửa nhà
Lên đầu trang