Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Mẫu biểu kế toán mẫu số 04-2/TNCN của Bộ Tài chính v/v GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Xem File đính kèm

sis.vn_giay-uy-quyen-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan.doc
Cách tải File: Bạn chuột phải vào File tài liệu chọn Save Target as hoặc Save Link as

In bài này
Gửi mail


Nguồn:

Địa chỉ:

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang