Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Công văn số 7310/BTC-TCHQ ngày 7/6/2013 của Tổng cục Hải quan v/v gia hạn nộp thuế nhập khẩu

gia hạn nộp thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 7310/BTC-TCHQ
V/v gia hạn nộp thuế nhập khẩu
Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2013

 
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện ý kiến của Văn phòng Chính phủ công số 4108/VPCP-KTTH ngày 22/5/2013 về gia nộp thuế nhập khẩu theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam (công văn số 1713/UBND-KTTH công văn số 1714/TTr- UBND ngày 15/5/2013 và công văn số 1983/UBND-KTTH ngày 3/6/2013) và Công ty CP Ôtô Trường Hải (công văn số 63/2013/CV-THACO ngày 15/5/2013, công văn số70/2013/CV-THACO ngày 28/5/2013, công văn số 82/2013/CV-THACO ngày 3/6/2013), Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
1/ Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam và của Công ty CP ô tô Trường Hải, từ năm 2012 đến nay, do tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động theo chiều hướng suy giảm nghiêm trọng nên dẫn tới thị trường xe ô tô các loại trong nước bị sụt giảm mạnh về doanh số. Công ty còn tồn lượng hàng có trị giá 3.385 tỷ và hiện đang nợ các tổ chức tín dụng khoảng 5.684 tỷ. Công ty đã phải sản xuất cầm chừng cho lao động nghỉ luân phiên nhưng vẫn duy trì lực lượng lao động. Trong thời gian tới, hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, sức mua giảm, tiêu thụ chậm...Công ty là doanh nghiệp sản xuất ô tô còn non trẻ, nếu không đầu tư phát triển, tiếp cận công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng kịp lộ trình cam kết giảm thuế khi hội nhập hoàn toàn vào AFTA thì sẽ có nguy cơ tạm ngừng hoạt động, hàng nghìn lao động có nguy cơ mất việc làm. Để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện công ty tiếp tục đầu tư, Công ty CP ô tô Trường Hải đề nghị cho phép 4 công ty thành viên do Công ty CP ô tô Trường Hải là chủ đầu tư được gia hạn nộp thuế nhập khẩu trong 01 năm, số tiền khoảng 1,214 tỷ đồng kể từ ngày 1/7/2013 đến ngày 30/6/2014, bao gồm các công ty:
+ Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trường Hải;
+ Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô khách Trường Hải;
+ Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia;
+ Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô Vina - Mazda.
2/ Căn cứ Điều 49, Điều 50 Luật Quản lý thuế; Điều 24 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 được sửa đổi bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 thì người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt; Thẩm quyền gia hạn do Thủ tướng Chính phủ Quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.
Căn cứ quy định tại Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13: “Chính phủ gia hạn nộp thuế trong trường hợp việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu NSNN đã được Quốc hội quyết định".
Căn cứ Khoản 2 và 5 Mục III Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ: “2. Căn cứ Nghị quyết này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân d?n các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp trong Nghị quyết nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.... Bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành bảo đảm kịp thời, hiệu quả".
3/ Để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP ô tô Trường Hải tiếp tục đầu tư phát triển Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ ô tô Chu Lai - Trường Hải (dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý được hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 (Công văn số634/TTg-KTN ngày 16/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ), được Bộ Khoa học công nghệ đề nghị cấp giấy chứng nhận ứng dụng hoạt động công nghệ cao); căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế và ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại công văn 4108/VPCP-KTTH ngày 22/5/2013, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Ô tô Trường Hải gia hạn số tiền thuế nhập khẩu của tờ khai hải quan nhập khẩu các lô hàng linh kiện, phụ tùng ô tô của 04 Công ty thành viên do công ty CP Ô tô Trường Hải là chủ đầu tư đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2013 đến ngày 30/6/2014 với các điều kiện sau:
a) Có bảo lãnh của ngân hàng thương mại;
b) Việc gia hạn nộp thuế này không áp dụng cho các tờ khai nhập khẩu ô tô nguyên chiếc;
c) Công ty phải có cam kết sử dụng số tiền thuế được gia hạn để đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ ô tô Chu Lai - Trường Hải; đầu tư phát triển sản xuất phụ trợ; các công trình hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ô tô.
d) UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm quản lý đảm bảo sử dụng đúng mục đích và chỉ đạo Công ty cam kết nộp các khoản thuế được gia hạn theo đúng quy định.
Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 năm kể từ ngày 01/07/2013 đến 30/06/2014 (theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam), số tiền được gia hạn theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 1.214 tỷ đồng (theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Ô tô Trường Hải).
Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và có ý kiến chỉ đạo.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

CV7310.doc
In bài này
Gửi mail

Nguồn: Thư viện pháp luật

Địa chỉ: http://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-7310-BTC-TCHQ-nam-2013-gia-han-nop-thue-nhap-khau-193757.aspx

Văn bản mới


Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang