Sản phẩm dịch vụ
Gửi mail

Phần mềm kế toán thuế SAS INNOVA 6.8.1 Pro

Phần mềm kế toán thuế Quản trị Doanh nghiệp SAS INNOVA 6.8.1 Pro là phiên bản có bước đột phá lớn với tính năng tự động định khoản, Copy chứng từ, Kiểm tra hợp lệ của MST, tích hợp hoàn toàn HTKK mới nhất của Tổng cục Thuế

Tính năng nổi bật của phần mềm kế toán thuế SAS INNOVA 6.8.1 Pro:

-Cập nhật thông tư, quyết định mới nhất của Bộ tài chính như QĐ 15, QĐ 48, TT 60 v.v.
-Tích hợp Mã vạch 2 chiều tương tích PM HTKK 2.0 để in Tờ khai thuế, các bảng kê thuế & BCTC
-Quản lý số liệu kế toán theo nhiều đơn vị, nhiều xí nghiệp thành viên, nhiều mảng hoạt động.
-Tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục hoặc theo đơn đặt hàng. Phương pháp có thể áp dụng: -Giản đơn, Phân bước, Hệ số và Định mức.
-Tự động tạo Phiếu thu, Phiếu xuất kho ngay trên Hóa đơn bán hàng
-Tự động tạo Phiếu chi, Phiếu nhập kho ngay trên Hóa đơn mua hàng
-Trợ giúp kiến thức và kế thừa công việc nhanh bằng việc sao chép các chứng từ
-Quản lý số liệu theo nhiều năm làm việc, cho phép xem số liệu liên năm (đặc biệt trong các công trình xây dựng và các dây chuyền sản xuất).
-Theo dõi nhiều đơn vị tính của hàng hoá vật tư, cho phép tự động qui đổi đơn vị tính.
-Phân quyền chương trình đến từng chức năng, từng thao tác của người sử dụng. Theo dõi dấu vết của người sử dụng, làm rõ trách nhiệm trong công việc.
-Các nghiệp vụ được xử lý trực tuyến với các trạng thái của chứng từ nhằm mềm dẻo quá trình quản lý, giảm các khâu công việc chồng chéo, theo dõi được tình trạng xử lý của công việc, phản ánh chính xác tình trạng của công việc.
-Cho phép khấu trừ lùi thuế, tiện ích cho người sử dụng có thể tính thuế xuôi hoặc ngược.
-Cho phép định khoản chênh lệch tỷ giá tự động
-Cho phép tự động xử lý các nghiệp vụ phân bổ chi phí mua hàng, chi phí sản xuất theo nhiều tiêu thức quản lý, tự động xử lý các bút toán kết chuyển trong kế toán tổng hợp...
-Tham số hoá chương trình, cho phép khai báo các thông số của hệ thống một cách mềm dẻo: các hình thức ghi sổ, khai báo tính giá thành, phương pháp tính giá vốn, các đồng tiền sử dụng trong hệ thống, v.v.
-Quản lý được nhiều loại tiền tệ với tỷ giá thay đổi hàng ngày: USD, EURO,YEN v.v.
-Khả năng sử dụng hai ngôn ngữ Anh-Việt song song
-Hệ thống từ điển chung thống nhất cho toàn hệ thống: danh mục đối tượng, danh mục tài khoản, danh mục hàng hoá, vật tư, ...
-Quản trị ngược – xuôi: Từ báo cáo tổng hợp bằng một phím có thể quay trở về báo cáo chi tiết, từ báo cáo chi tiết có thể sửa chứng từ gốc và ngược lại
-Sao chép dữ liệu và phục hồi theo từng thời gian, theo kế hoạch. Tự động hoặc thủ công.
-Báo cáo quản trị phong phú vừa chi tiết vừa tổng hợp theo nhiều chiều phục vụ tối đa công tác quản trị điều hành.
-Chương trình được thiết kế mở khả năng đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tương lai của DN.
V.v…

Phần mềm kế toán thuế Quản trị Doanh nghiệp SAS INNOVA 6.8.1 Pro
Phần mềm có giao diện song ngữ Anh-Việt

Các Mô-đun chính của phần mềm kế toán thuế SAS INNOVA 6.8.1 Pro:

  1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời ; quản lý dòng tiền ; quản lý thu - chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy; theo dõi thanh toán theo từng hoá đơn, hợp đồng; tính toán và theo dõi lãi vay; hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào.

  2. PHÂN HỆ BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU
  Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng; khai báo thuế đầu ra.

  3. PHÂN HỆ MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
  Phân hệ này sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá vốn. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp đồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hoá nhập khẩu, tính và phân bổ tự động chi phí mua hàng, khai báo thuế đầu vào.

  4. QUẢN LÝ KHO, HÀNG HOÁ VẬT TƯ
  Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm cả số lượng và vốn. Tự động áp giá vốn hàng xuất kho; các phương pháp tính giá vốn chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa: NTXT, TB tháng, TB di động, Đích danh ; theo dõi hàng hoá theo nhiều đơn vị tính quy đổi như Thùng – Cái, Kg – Mét v.v ; quản lý vỏ vật tư; cho phép xuất âm kho nhằm linh hoạt trong công việc, xuất điều chuyển kho thao tác đơn giản.

  5. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CÔNG CỤ DỤNG CỤ
  Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCĐ. Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ theo bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy định của BTC (QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tư số 10/TC/CĐKT ngày 23/03/1997).

  6. KẾ TOÁN CHI PHÍ & GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ. Phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như tập hơn chi phí giản đơn, phân bước, hệ số và định mức. Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng – giao dịch. Tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tuỳ thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng v.v).

  7. PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ
  Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v. Cập nhật mẫu biểu mới nhất theo Thông tư 60/2007/TT-BTC, Thông tư 32/2007/TT-BTC, Thông tư 127/2004/TT-BTC. Đặc biệt, phân hệ này đã được tích hợp hoàn toàn các mẫu biểu in ra có sẵn mã vạch 2 chiều tương thích hoàn toàn không phải kê khai trên Phần mềm HTKK của TC Thuế. Đây là ưu điểm lớn nhất của phần mềm kế toán thuế SAS INNOVA 6.8.1 Pro.

  8. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP & BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  Cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp được thực hiện để thực hiện các điều chỉnh, hạch toán trong kỳ, thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ tổng hợp và chi tiết, kết chuyển tự động số dư và phân bổ chi phí. Sau khi kiểm tra và thực hiện các bút toán cuối kỳ chương trình sẽ lên được Báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác. Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các sổ sách kế toán đầy đủ theo các hình thức sổ: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và nhật ký chứng từ. Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC như: Quyết định 48/QĐ-BTC, Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 60/TT-BTC, Thông tư 32/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC v.v.

  9. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
  Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao đặc biệt với hệ thống nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu. Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện. Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt.

  Mời bạn xem file đính kèm: Gioi thieu San pham SAS 6.8 - 1.pdf
  Bạn có thế đặt hàng phần mềm kế toán thuế SAS INNOVA 6.8.1 Pro tại đây

  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:


  Phòng Kinh doanh - Công ty CP SIS VN

  Add: 17/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
  Tel: +84-4-35117785 Fax: +84-4-35117787
  Mr. Dương Văn Hùng - KD & Marketing
  Mobile: 0934.382.524 Hotline: 04.35147907
  Skype: duongvanhung3
  Email: hungsisvn@gmail.com - Web: www.sis.vn

Nguồn:

hỏi đáp

phần mềm không có chỗ đánh lại số chứng từ ạ

Bùi Thị Hiền (11/5/2017)

Trả lời:Bạn liên hệ cố 0934382524

hỏi đáp

phần mềm này sử dụng phông chữ gì a

lộc (8/4/2016)

Trả lời:A bạn dùng kiểu TCN3 nhé

sử dụng phần mềm

phần mền SAS innova có sử dụng cơ sở dữ liệu SQL server không ạ

phước (19/3/2016)

Trả lời:bản đưa lên mạng cài là được, còn có bản có sql nhưng bản khác

hoi dap

Sao không có bản demo dùng thử a ma cung chẵng co cho dowloand

Lê Quang Hân (18/2/2016)

Trả lời:Bạn phải liên hệ với công ty cài cho nhớ là điện vào số dt công ty nếu bạn muốn dùng thử phần mềm kế toán này

Базы данных для Бизнеса Bazy dannykh dlia Biznesa http://prodawez.org.in/

Соберем для Вас по сети интернет базу данных потенциальных клиентов для вашего Бизнеса http://prodawez.org.in/ Soberem dlia Vas po seti internet bazu dannykh potentcialnykh clientov dlia vashego Biznesa http://prodawez.org.in/

Базы данных для Бизнеса Bazy dannykh dlia Biznesa http://prodawez.org.in/ (18/2/2016)

Trả lời:Thank so much

Tin mới
Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang