Tin tức
Gửi mail

Quy định mới về thành lập doanh nghiệp và giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Ngày 9-8-2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 106/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Theo thông từ này, kể từ ngày 1-10-2013, tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm 300.000 đồng tiền phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bên cạnh lệ phí đăng ký kinh doanh. Đây là khoản phí chi trả cho việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Ngày 9-8-2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 106/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Theo thông từ này, kể từ ngày 1-10-2013, tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm 300.000 đồng tiền phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bên cạnh lệ phí đăng ký kinh doanh. Đây là khoản phí chi trả cho việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

* Ngày 15-8-2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, kể từ ngày 1-10-2013, mức giảm trừ gia cảnh được quy định cụ thể đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, tức 108 triệu đồng/năm; đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Nguồn:http://cadn.com.vn
Tin mới
Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang