In bài này
Gửi mail

01/ĐK-TNCN - TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TNCN

Cá nhân ghi mã số thuế đã được cấp trong trường hợp thay đổi thông tin

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi chữ in HOA theo tên trong Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, ghi rõ dấu, ghi cách ô họ, tên đệm, tên)
[02]. Ngày tháng năm sinh: Ghi theo ngày tháng trong Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu trường hợp không mang quốc tịch Việt nam
[03]. Giới tính: tích dấu gạch chéo (x) vào ô thích hợp
[04]. Quốc tịch: khai trong trường hợp không phải quốc tịch Việt nam
[05]. Số chứng minh thư nhân dân: 
[05.1] Ngày cấp
[05.2] Nơi cấp (tỉnh/thành phố):

[06]. Số Hộ chiếu: khai trong trường hợp không mang quốc tịch Việt nam
[06.1]Ngày cấp
[06.2]Nơi cấp (quốc gia):

[07]. Địa chỉ đăng ký theo Hộ khẩu (mục này dành cho người mang quốc tịch Việt nam): ghi đúng theo địa chỉ ghi trong hộ khẩu

[07.1]Số nhà/Đường phố, thôn, xóm:
[07.2]Xã, phường:
[07.3]Quận (huyện):
[07.4]Tỉnh (thành phố):
[07.5]Quốc gia: Việt nam

[08]. Địa chỉ cư trú (địa chỉ hiện đang tạm trú): khai trong trường hợp không trú tại địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu hoặc người không mang quốc tịch Việt nam

[08.1]Số nhà/Đường phố, thôn, xóm:
[08.2]Xã, phường:
[08.3]Quận (huyện):
[08.4]Tỉnh (thành phố):

[09]. Điện thoại liên hệ: số điện thoại của người đăng ký thuế để thuận tiện cho việc liên hệ giữa cơ quan thuế và người đăng ký thuế

[10]. Email: là địa chỉ E-mail của người đăng ký thuế để thuận tiện cho việc liên hệ giữa cơ quan thuế và người đăng ký thuế

[11]. Cơ quan thuế quản lý :

Trường hợp cá nhân khai thuế qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cơ quan thuế  quản lý là cơ quan thuế trực tiếp tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế

Trường hợp cá nhân khai thuế trực tiếp, cơ quan thuế  quản lý là cơ quan thuế nơi người nộp thuế hiện đang tạm trú (chỉ tiêu [08])

Chú ý: Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh thực hiện đăng ký thuế TNCN chung với đăng ký thuế GTGT theo mẫu 03-ĐK-TCT tại Thông tư 85/2007TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

01-DKT Cap MST.docTNCN_01DK.snag

In bài này
Gửi mail
Văn bản mới

Nguồn:

Địa chỉ:Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Lên đầu trang