Sis.vn
 
PMKT miễn phí SASOPEN
Hội thảo & Lớp tập huấn
Ảnh Tiêu đề

HOÀN TẤT SỔ SÁCH NÃM TÀI CHÍNH 2017 VỚI PMKT SAS INNOVA OPEN 2017 - MIỄN PHÍ 100% BẢN QUYỀN & ÐÀO TẠO

KHỞI ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH MỚI 2017 SAS INNOVA OPEN 2017 - MIỄN PHÍ 100% BẢN QUYỀN & ĐÀO TẠO

Hiện nay, BTC ra Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho Quyết định 48/2006/BTC từ ngày 1/1/2017 áp dụng cho DN vừa và nhỏ. TT này có điểm nhiều điểm mới như: DN được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán phù hợp với quy

KHỞI ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH MỚI 2017 VỚI PMKT - SAS INNOVA OPEN 2017 - MIỄN PHÍ 100% BẢN QUYỀN & ĐÀO TẠO

Hiện nay, BTC ra Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho Quyết định 48/2006/BTC từ ngày 1/1/2017 áp dụng cho DN vừa và nhỏ. TT này có điểm nhiều điểm mới như: DN được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán phù hợp với quy

Buổi đào tạo & tặng miễn phí Phần mềm kế toán SAS INNOVA OPEN 2017 - Cập nhật Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hiện nay, BTC ra Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho Quyết định 48/2006/BTC từ ngày 1/1/2017 áp dụng cho DN vừa và nhỏ. S.I.S Việt Nam trình làng phiên bản mới SAS INNOVA OPEN 2017 được cập nhật Thông tư 133/2016/TT-BTC của BTC cũng như kế thừa các tiện ích từ các phiên bản trước, miễn phí 100% chi phí đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT SAS INNOVA 2016 OPEN MIỄN PHÍ 100% BẢN QUYỀN THÁNG 7 NĂM 2016

SIS Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên trên thị trường thực hiện miễn phí 100% chi phí bản quyền phần mềm, đây là phần mềm kế toán được cấp bản quyền sử dụng chính thức, vĩnh viễn, không có bất cứ sự giới hạn nào (như thời gian, số lượng bản

MIỄN PHÍ 100% BẢN QUYỀN, ĐÀO TẠO & BẢO TRÌ PHẦN MỀM KẾ TOÁN SAS INNOVA OPEN 2016 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TẶNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT SAS INNOVA 2016 OPEN MIỄN PHÍ 100% BẢN

MIỄN PHÍ 100% BẢN QUYỀN, ĐÀO TẠO & BẢO TRÌ PHẦN MỀM KẾ TOÁN SAS INNOVA OPEN 2015 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TẶNG - PHẦN MỀM KẾ TOÁN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT SAS INNOVA 2015 OPEN - MIỄN PHÍ 100% BẢN

MIỄN PHÍ 100% BẢN QUYỀN, ĐÀO TẠO & BẢO TRÌ PHẦN MỀM KẾ TOÁN SAS INNOVA OPEN 2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TẶNG - PHẦN MỀM KẾ TOÁN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT SAS INNOVA 2015 OPEN - MIỄN PHÍ 100% BẢN

MIỄN PHÍ 100% BẢN QUYỀN, ĐÀO TẠO & BẢO TRÌ PHẦN MỀM KẾ TOÁN SAS INNOVA OPEN 2015 LẦN CUỐI CÙNG TRONG NĂM 2015

Cuối năm là thời điểm thuận lợi nhất để doanh nghiệp, cá nhân làm kế toán cho các doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán làm sổ sách, báo cáo cũng như chuẩn bị cho năm tài chính

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2015 OPEN tháng 12 - 2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TẶNG - PHẦN MỀM KẾ TOÁN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT SAS INNOVA 2015 OPEN - MIỄN PHÍ 100% BẢN

HOÀN TẤT SỔ SÁCH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015 VÀ CHUẨN BỊ NĂM TÀI CHÍNH MỚI 2016 VỚI PHẦN MỀM KẾ TOÁN PHIÊN BẢN MIỄN PHÍ 100% BẢN QUYỀN SAS INNOVA OPEN 2015

Cuối năm là thời điểm thuận lợi nhất để doanh nghiệp, cá nhân làm kế toán cho các doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán làm sổ sách, báo cáo cũng như chuẩn bị cho năm tài chính

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2015 OPEN tháng 11 - 2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TẶNG - PHẦN MỀM KẾ TOÁN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT SAS INNOVA 2015 OPEN - MIỄN PHÍ 100% BẢN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2015 OPEN tháng 10 - 2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TẶNG - PHẦN MỀM KẾ TOÁN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT SAS INNOVA 2015 OPEN - MIỄN PHÍ 100% BẢN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2015 OPEN tháng 9 - 2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TẶNG - PHẦN MỀM KẾ TOÁN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT SAS INNOVA 2015 OPEN - MIỄN PHÍ 100% BẢN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN tháng 8 - 2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TẶNG - PHẦN MỀM KẾ TOÁN PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT SAS INNOVA 2015 OPEN - MIỄN PHÍ 100% BẢN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN tháng 6 - 2015

Sau hơn 05 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN, SAS INNOVA 2013 OPEN đến SAS INNOVA 2014 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2014 OPEN được coi như một PHẦN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN tháng 2 - 2015

Sau hơn 04 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN, SAS INNOVA 2013 OPEN đến SAS INNOVA 2014 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2014 OPEN được coi như một PHẦN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN tháng 10 - 2014

Sau hơn 04 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN, SAS INNOVA 2013 OPEN đến SAS INNOVA 2014 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2014 OPEN được coi như một PHẦN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN tháng 09 - 2014

Sau hơn 04 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN, SAS INNOVA 2013 OPEN đến SAS INNOVA 2014 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2014 OPEN được coi như một PHẦN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN tháng 08 - 2014

Sau hơn 04 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN, SAS INNOVA 2013 OPEN đến SAS INNOVA 2014 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2014 OPEN được coi như một PHẦN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN tháng 06 - 2014

Sau hơn 04 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN, SAS INNOVA 2013 OPEN đến SAS INNOVA 2014 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2014 OPEN được coi như một PHẦN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN tháng 05 - 2014

Sau hơn 04 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN, SAS INNOVA 2013 OPEN đến SAS INNOVA 2014 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2014 OPEN được coi như một PHẦN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN tháng 04 - 2014

Sau hơn 04 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN, SAS INNOVA 2013 OPEN đến SAS INNOVA 2014 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2014 OPEN được coi như một PHẦN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN tháng 02 - 2014

Sau hơn 04 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN, SAS INNOVA 2013 OPEN đến SAS INNOVA 2014 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2014 OPEN được coi như một PHẦN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN 18 - 01 - 2014

Sau hơn 04 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN, SAS INNOVA 2013 OPEN đến SAS INNOVA 2014 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2014 OPEN được coi như một PHẦN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2014 OPEN 11 - 01 - 2014

Sau hơn 04 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN đến SAS INNOVA 2013 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2013 OPEN được coi như một PHẦN MỀM CHO CỘNG ĐỒNG

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2013 OPEN 27 - 07 - 2013

Sau hơn 02 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN đến SAS INNOVA 2012 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2013 OPEN được coi như một PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2013 OPEN 29 - 06 - 2013

Sau hơn 02 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN đến SAS INNOVA 2012 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2013 OPEN được coi như một PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2013 OPEN 25 - 05 - 2013

Sau hơn 02 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN đến SAS INNOVA 2012 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2013 OPEN được coi như một PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2013 OPEN 04 - 05 - 2013

Sau hơn 02 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN đến SAS INNOVA 2012 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2013 OPEN được coi như một PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2013 OPEN - 30-03-2013

Sau hơn 02 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản phần mềm kế toán SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN đến phần mềm kế toán SAS INNOVA 2013 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2013 OPEN

Lớp tập huấn & tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA 2013 OPEN - 16-03-2013

Sau hơn 02 năm triển khai cung cấp sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí 100% bản quyền từ các phiên bản phần mềm kế toán SAS INNOVA 2010 OPEN, SAS INNOVA 2011 OPEN đến phần mềm kế toán SAS INNOVA 2013 OPEN đã trở thành công cụ hạch toán kế toán, thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp. Kế thừa tính năng, tiện ích của phiên bản cũ cũng như với hàng trăm ý kiến của khách hàng đóng góp cho phiên bản mới, hiện nay phiên bản mới nhất SAS INNOVA 2013 OPEN

QUYẾT TOÁN 2012 & CHUẨN BỊ NĂM TÀI CHÍNH MỚI 2013 VỚI PHẦN MỀM KẾ TOÁN THUẾ SAS INNOVA 2012 OPEN - MIỄN PHÍ 100% BẢN QUYỀN

Năm tài chính 2012 đã khép lại, đây là thời điểm các doanh nghiệp đang gấp rút cao độ hoàn tất báo cáo thuế, Báo cáo tài chính, quyết toán cuối năm và chuẩn bị số liệu, sổ sách kế toán cho năm mới. Do đó, các DN coi là thời điểm vàng để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng thay thế công cụ thủ công (Excel) hoặc phần mềm kế toán cũ lạc hậu không update thông tư, quyết định mới của BTC cũng như những sản phẩm phần mềm copy, không

THƯ MỜI TẬP HUẤN VÀ TẶNG BẢN QUYỀN PHẦN MỀM KẾ TOAN SAS INNOVA 2012 OPEN - MIỄN PHÍ 100% BẢN QUYỀN NGÀY 22.12.2012

Phần mềm kế toán miễn phí SAS INNOVA 2012 OPEN là sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí hoàn toàn bản quyền của SIS Việt Nam. Sau 02 năm ra đời sản phẩm đã được các doanh nghiệp đón nhận & ứng dụng hiệu quả trong công việc kế toán, thuế của mình (theo thống kê của SIS VN đã có hơn 5.000 doanh nghiệp trên toàn quốc ứng dụng thành công). SIS VN tiếp tục thực hiện chương trình tặng bản quyền phần mềm kèm theo miễn phí hoàn toàn các

Lớp tập huấn & tặng bản quyền SAS INNOVA 2012 OPEN - Tháng 11/2012

phần mềm kế toán SAS INNOVA 2012 OPEN là sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí hoàn toàn bản quyền của SIS Việt Nam. Sau 02 năm ra đời sản phẩm đã được các doanh nghiệp đón nhận & ứng dụng hiệu quả trong công việc kế toán, thuế của mình (theo thống kê của công ty SIS VN đã có hơn 5.000 doanh nghiệp trên toàn quốc ứng dụng thành công). Công ty SIS VN tiếp tục thực hiện chương trình tặng bản quyền phần mềm kèm theo miễn phí hoàn toàn các

Lớp tập huấn & tặng bản quyền SAS INNOVA 2012 OPEN - Tháng 10/2012

Tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA OPEN 2012 , Miễn phí đào tạo & giáo trình, Hỗ trợ 100% chi phí bảo trì phần mềm kế toán. Chi

Lớp tập huấn & tặng bản quyền SAS INNOVA 2012 OPEN - Tháng 9/2012

Tặng bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA OPEN 2012 , Miễn phí đào tạo & giáo trình, Hỗ trợ 100% chi phí bảo trì phần mềm kế toán. Chi

Lớp tập huấn & tặng bản quyền SAS INNOVA 2012 OPEN - Tháng 8/2012

Tặng bản quyền, Miễn phí đào tạo & giáo trình, Hỗ trợ 100% chi phí bảo trì phần mềm. Chi

Lớp tập huấn & tặng bản quyền SAS INNOVA 2012 OPEN - Tháng6/2012

Tặng bản quyền, Miễn phí đào tạo & giáo trình, Hỗ trợ 100% chi phí bảo trì phần mềm. Chi

Lớp tập huấn & tặng bản quyền SAS INNOVA 2012 OPEN - Tháng7/2012

Tặng bản quyền, Miễn phí đào tạo & giáo trình, Hỗ trợ 100% chi phí bảo trì phần mềm. Chi

Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang