Sis.vn
 
PMKT miễn phí SASOPEN
Giới thiệu Dịch vụ SASOPEN
Ảnh Tiêu đề

Chương trình Mua chung dịch vụ bảo trì sản phẩm miễn phí bản quyền SAS INNOVA OPEN

Ngoài vấn đề miễn phí 100% bản quyền phần mềm kế toán SAS INNOVA OPEN, SIS VN còn thực hiện chương trình hỗ trợ các DN, Cá nhân sử dụng sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí SASOPEN bằng chương trình “mua chung” dịch vụ bảo trì phần

Bảng giá dịch vụ

Để được cung cấp thông tin về các gói dịch vụ khách hàng quan tâm như: Bảo trì phần mềm kế toán SASOPEN, Đào tạo phần mềm kế toán SASOPEN, Nâng cấp phần mềm kế toán SASOPEN lên sản phẩm khác... Xin vui lòng liên hệ với SIS Việt

Danh sách các gói Dịch vụ & Lý do sử dụng dịch vụ

Theo cam kết của SIS Việt Nam, SAS INNOVA OPEN là dòng sản phẩm phần mềm kế toán miễn phí 100% bản quyền phần mềm kế toán và thực hiện cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của mỗi khách hàng. Bao gồm: Dịch vụ bảo trì, dịch vụ đào tạo, dịch vụ cài đặt, dịch vụ theo yêu cầu

Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang