FORM ĐĂNG KÝ

Những trường có dấu là bắt buộc
Họ (bắt buộc):
Tên (bắt buộc):
Trường Họ và Tên có thể có dấu cách và dấu tiếng Việt bình thường
Công ty:
Mã số thuế
Số điện thoại:
E-mail (bắt buộc):
Password (bắt buộc):
1. Bạn có thể thay đổi mật khẩu do hệ thống sinh ra tự động
2. Mật khẩu phân biệt chữ Hoa và chữ Thường
3. Hãy nhớ mật khẩu để đăng nhập!
Ngày tháng năm sinh
Hủy
Các bước đăng ký:
  - Bước 1: Điền form - Hãy nhớ tên và mật khẩu!
  - Bước 2: Chờ 5 phút để hệ thống kích hoạt tài khoản
  - Bước 3: Truy cập www.Sis.vn để sử dụng tài khoản

Lưu ý:
  1. Tên đăng nhập (UserName) là Họ + Tên
  2. Tên đăng nhập có thể có dấu
  3. Sau khi tạo xong tài khoản bạn phải chờ 5 phút mới sử dụng để account của bạn được kích hoạt
  4. Những trường có dấu là bắt buộc

Ví dụ:
  1. bạn đăng ký: 1) Họ là Nguyễn Mai 2) Tên là Chi thì tên đăng nhập là Nguyễn Mai Chi
  2. Bạn đăng ký lúc 10h:00 thì sau 10h:05 thì mới sử dụng account

Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang