Sản phẩm dịch vụ
Gửi mail

Phần mềm kế toán quản trị SAS INNOVA 6.8.1 STD

Phần mềm kế toán Quản trị Doanh nghiệp SAS INNOVA 6.8.1 STD là phiên bản phần mềm kế toán chuẩn cho mọi công ty vừa và nhỏ có thế báo cáo thuế thông qua htkk giúp kế toán làm được nhiều việc hơn

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 STD


- Tên sản phẩm: Phần mềm kế toán quản trị
- Đối tượng phục vụ: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Sẵn sàng cho các ngành nghề: Sản xuất, Thương mại, Xây Dựng, Dịch vụ...


1. Các phân hệ chính:


· Kế toán Tiền mặt, tiền gửi
· Kế toán Mua hàng, phải trả
· Kế toán Bán hàng, phải thu
· Kế toán Kho hàng hoá vật tư
· Kế toán Chi phí – Giá thành – Xây dựng
· Kế toán TSCĐ – CCDC
· Kế toán Thuế
· Kế toán tổng hợp
· Báo cáo Tài chính
· Quản trị hệ thống2. Cập nhật thông tư, quyết định của BTC, Cơ quan thuế
· Cập nhật NĐ 51/BTC, TT 153/TT-BTC (28/9/2010) , TT 13/TT-BTC (08/02/2011) – Đáp ứng tự in hoá đơn của DN,
· Cập nhật QĐ 15, QĐ 48, TT 244,
· Cập nhật TT 32/TT-BTC – Đáp ứng nhu cầu in Hoá đơn điện tử,
· Tích hợp sẵn mã vạch 02 chiều tương thích với HTKK 2.5.x,
· Chuyển đổi định dạng & tích hợp Chữ ký số - CA để Kê khai thuế qua mạng
· ...


3. Tính năng:
· Định khoản tự động hoàn toàn
· Copy/sao chép chứng từ tương tự
· Tự động lập chứng từ Thu/Chi khi Mua/Bán hàng hoá
· Giao diện riêng dành cho Lãnh đạo…
· Kết nối Online với SISVN qua Môđun - Kết nối
· Báo cáo quản trị phong phú vừa chi tiết vừa tổng hợp theo nhiều chiều phục vụ tối đa công tác quản trị điều hành.
· Tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục hoặc theo đơn đặt hàng. Phương pháp có thể áp dụng: Giản đơn, Phân bước, Hệ số và Định mứcChương trình được thiết kế mở khả năng đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tương lai của DN
· Quản lý số liệu kế toán theo nhiều đơn vị, nhiều xí nghiệp thành viên, nhiều mảng hoạt động.
· Theo dõi nhiều đơn vị tính của hàng hoá vật tư, cho phép tự động qui đổi đơn vị tính
· Phân quyền chương trình đến từng chức năng, từng thao tác của người sử dụng. Theo dõi dấu vết của người sử dụng, làm rõ trách nhiệm trong công việc
· Các nghiệp vụ được xử lý với các trạng thái của chứng từ nhằm mềm dẻo quá trình quản lý, giảm các khâu công việc chồng chéo, theo dõi được tình trạng xử lý của công việc, phản ánh chính xác tình trạng của công việc.
· Cho phép tự động xử lý các nghiệp vụ phân bổ chi phí mua hàng, chi phí sản xuất theo nhiều tiêu thức quản lý, tự động xử lý các bút toán kết chuyển trong kế toán tổng hợp...
· Quản trị ngược – xuôi: Từ báo cáo tổng hợp bằng một phím có thể quay trở về báo cáo chi tiết, từ báo cáo chi tiết có thể sửa chứng từ gốc và ngược lại
· V.v…
       
4. Một số điểm mới so với phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 và các phiên bản trước
     
· Hệ thống
- Chế độ màn hình phiếu nhập để full screen
- Kiểm tra trạng thái chứng từ không lưu sổ trong trường hợp phiếu để trạng thái 01 mà không lưu sổ
- Lọc chứng từ theo User đang vào chương trình
- Copy vào ra cho phép chọn loại chứng từ. Khi sao chép nếu trùng Workstation chương trình đưa ra cảnh báo
- Bổ sung chức năng cho phép sắp xếp lại số thứ tự chứng từ
- Cho phép lựa chọn in chứng từ tự động, mẫu phiếu kế toán

· Tổng hợp
- Khai báo bút toán kết chuyển, phân bổ tự động cho phép lấy tự động từ năm này sang năm khác
- Thêm tiện ích tự động lấy các phát sinh vụ việc trong kỳ vào bút toán
- Mẫu sổ sách: thời gian lấy từ ngày đến ngày thay vì năm như trước đây
- Cho phép khi F6 đổi mã danh mục thì danh mục nghiệp vụ, định mức các bút toán khai báo tự động cũng đổi theo
- Cho phép theo dõi được số dư công nợ theo vụ việc

· Vốn bằng tiền
- Thêm báo cáo lãi khế ước

· Bán hàng
- Đưa thêm trường hợp chiết khấu trước thuế (gồm cột % chiết khấu và giá chiết khấu)
- Thêm bảng kê hàng bán bị trả lại lên theo giá bán
- Tạo phiếu thu, chi trên các HD dịch vụ, chi phí

· Mua hàng
- Bổ xung danh mục giá mua
- Thêm điều kiện phân bổ chi phí theo số lượng
- Phiếu nhập khẩu: thêm trường thuế tiêu thụ đặc biệt
- Tạo thêm "Phiếu nhập mua xuất thẳng"

· TSCĐ-CCDC
- Thêm BC lên cột Số lượng của TSCĐ
- Tất cả các BC TSCĐ bổ sung điều kiện lọc theo mã TK TSCĐ
- Khai báo tăng TSCĐ nếu trùng mã không được chuyển sang năm sau

· Và hàng loạt các tiện ích, tính năng mới khác...

phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 STD - CÁC PHÂN HỆ CHÍNH

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời ; quản lý dòng tiền ; quản lý thu -  chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy; theo dõi thanh toán theo từng hoá đơn, hợp đồng; tính toán và theo dõi lãi vay; hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào.

PHÂN HỆ BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng; khai báo thuế đầu ra.PHÂN HỆ MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Phân hệ này sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá vốn. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp đồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hoá nhập khẩu, tính và phân bổ tự động chi phí mua hàng, khai báo thuế đầu vào.

QUẢN LÝ KHO, HÀNG HOÁ VẬT TƯ

Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm cả số lượng và vốn. Tự động áp giá vốn hàng xuất kho; các phương pháp tính giá vốn chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa: NTXT, TB tháng, TB di động, Đích danh ; theo dõi hàng hoá theo nhiều đơn vị tính quy đổi như Thùng – Cái, Kg – Mét v.v ; quản lý vỏ vật tư; cho phép xuất âm kho nhằm linh hoạt trong công việc, xuất điều chuyển kho thao tác đơn giản.

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCĐ. Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ theo bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy định của BTC (QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tư số 10/TC/CĐKT ngày 23/03/1997).

KẾ TOÁN CHI PHÍ & GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ. Phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như tập hơn chi phí giản đơn, phân bước, hệ số và định mức. Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng – giao dịch. Tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tuỳ thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng v.v).

PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ

Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v. Cập nhật mẫu biểu mới nhất theo Thông tư 60/2007/TT-BTC, Thông tư 32/2007/TT-BTC, Thông tư 127/2004/TT-BTC. Đặc biệt, phân hệ này đã được tích hợp hoàn toàn các mẫu biểu in ra có sẵn mã vạch 2 chiều tương thích hoàn toàn không phải kê khai trên Phần mềm HTKK của TC Thuế.

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP & BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp được thực hiện để thực hiện các điều chỉnh, hạch toán trong kỳ, thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ tổng hợp và chi tiết, kết chuyển tự động số dư và phân bổ chi phí. Sau khi kiểm tra và thực hiện các bút toán cuối kỳ chương trình sẽ lên được Báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác. Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các sổ sách kế toán đầy đủ theo các hình thức sổ: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và nhật ký chứng từ. Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC như: Quyết định 48/QĐ-BTC, Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 60/TT-BTC, Thông tư 32/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC v.v.

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao đặc biệt với hệ thống nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu. Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện. Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt.

Xem thêm giới thiệu phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8.1 STD 04. SAS INNOVA 6.8.1.STD - Brochure.pdf

SO SÁNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN SAS INNOVA 6.8.1 STD và PHẦN MỀM KẾ TOÁN SAS INNOVA 2013 OPEN

Bảng giá Bản quyền và Dịch vụ Bảo trì Phần mềm Kế toán SAS INNOVA 6.8.1 STD

Bạn có thế đạt hàng tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Kinh doanh - Công ty CP SIS VN

Add: 17/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84-4-35117785 Fax: +84-4-35117787
Mr. Dương Văn Hùng - KD & Marketing
Mobile: 0934.382.524 Hotline: 04.35147907
Skype: duongvanhung3
Email: hungsisvn@gmail.com - Web: www.sis.vn

Nguồn:http://sis.vn/
Tin mới
Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang