Tài liệu thuế
In bài này
Gửi mail

Quyết định số 21220/QĐ-CT-THNVDT ngày 30/12/2008 của Cục thuế TP Hà Nội v/v Ban hành biểu tỷ lệ GTGT và TNCT tính trên doanh thu

Ban hành biểu tỷ lệ GTGT và TNCT tính trên doanh thu

TỔNG CỤC THUẾ     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 21220/QÐ-CT-THNVDT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 nãm 2009

QUYẾT ÐỊNH

Về việc Ban hành biểu tỷ lệ GTGT và TNCT tính trên doanh thu

CỤC TRÝỞNG CỤC THUẾ

- Cãn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Cãn cứ Luật thuế Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Cãn cứ quyết định số 49/2007QÐ-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính Về việc quy định chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

- Cãn cứ vào công văn số 15907/BTC-TCT ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tỷ lệ GTGT áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và công văn số /BTC-TCT ngày 15908/BTC-TCT ngày 26 tháng 12 nãm 2008 của Bộ Tài chính về việc tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh;

- Theo đề nghị tại tờ trình lập ngày 30/12/2008 của Phòng Tổng hợp nghiệp vụ Dự toán, Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Quyết định

điều 1. Ban hành biểu "Tỷ lệ % giá trị gia tăng làm căn cứ xác định giá trị gia tăng để tính thuế GTGT phải nộp và biểu tỷ lệ % ẩn định thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

điều 2. Biểu tỷ lệ ban hành kèm theo quyết định này được áp dụng cho việc tính thuế GTGT phải nộp và TNCT đối với hộ sản xuất kinh doanh, cá nhân phát sinh từ ngày 01/01/2009. Quyết định này thay thế quyết định số 94260Qđ/CT-NV ngày 17/12/2003 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc ban hành tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu.

điều 3. Các Ông (Bà) phòng Tổng Hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Trưởng Phòng Kê khai và kế toán thuế, Trýởng Phòng Hành chính - Lưu trữ, Chi cục Thuế Quận, Huyện Cục thuế Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


kt. cục trưỡng

phó cục trưỡng

Nguyễn Vãn Hổ


biểu tỷ lệ giá trị gia tăng (%) trên doanh số áp dụng

tính thuế gtgt đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế

theo phương pháp khoán

(ban hành kèm theo Quyết định số 21220/Qđ-CT-THNVDT

ngày 30/12/2008 của Cục Thuế TP Hà Nội)

Tỷ lệ GTGT
STTNhóm ngành nghềKhu vực IKhu vực IIKhu vực V
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt nước nóng, hõi nước và điều hoà không khí; cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. 272522
I.Riêng "sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn" trong nhóm 331 của nhóm "Công nghiệp chế biến và chế tạo"; hoạt động gia công. 302825
IIXây dựng
1Có bao thầu NVL302725
2Không bao thầu NVL403733
IIIBán buôn, bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cõ khác
1Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng 976
2Bán vàng bạc, đá quý, xe hai bánh gắn máy (gồm cả xe đạp điện)654
3Riêng hoạt động "bảo dưỡng, sửa chữa ôtô xe máy và xe có động cõ khác"302825
4Môi giới, đấu giá403735
5đại lý hưỡng hoa hồng403735
IVVận tải kho bãi
1Vận tải hành khách302725
2Vận tải hàng hoá 252220
3Riêng "Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải"403735
VDịch vụ ãn uống353225
VIDịch vụ lýu trú và dịch vụ khác
1Dịch vụ lýu trú
aCho thuê nhà làm vãn phòng, cửa hàng; cho người nước ngoài thuê nhà403735
bCho học sinh, sinh viên, công nhân khu lao động thuê nhà; cho các đối týợng khác thuê nhà để ở.353230
cKinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ 403735
2Dịch vụ cầm đồ403735
3Dịch vụ khác 353330

Khu vực I: Các Quận: Hoàn Kiếm, đống đa, Hai Bà Trưng, Ba đình, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai và Thành phố Hà đông.

Khu vực II: Thành phố Sơn Tây.

Khu vực V: Huyện Từ Liêm, Sóc sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, đông Anh, Mê Linh, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, ứng Hoà, Chýõng Mỹ, Mỹ đức, Quốc Oai, đan Phượng, Hoài đức, Phúc Thọ, Thạch Thất, và Ba Vì

biểu tỷ lệ % ấn định thu nhập chịu thuế

tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh

(ban hành kèm theo Quyết định số 21220/Qđ-CT-THNVDT

ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Cục Thuế TP Hà Nội)

Tỷ lệ GTGT
STTNhóm ngành nghềKhu vực IKhu vực IIKhu vực V
I.Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí; cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. 121110
Riêng:

- Hoạt động gia công, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

25

23

21

2Xây dựng
Trong đó:
- Xây dựng có bao thầu NVL121110
- Xây dựng không bao thầu NVL201918
3Bán buôn, bản lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cõ khác.
Trong đó:
- Bán buôn, bán lẻ hàng hoá755
- Bán vàng bạc, đá quý, xe hai bánh gắn máy 432.5
- đại lý hưỡng hoa hồng373533
- Sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cõ khác 272523
4Vận tải kho bãi.
Trong đó:
- Vận tải hành khách141312
- Vận tải hàng hoá 141312
- Cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hoá 302826
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải 353330
5Dịch vụ ăn uống252321
Riêng:
- Nhà hàng, quán rượu, bia, quầy bar302823
6Dịch vụ lưu trú và dịch vụ khác.
Trong đó:
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn, biệt thự, căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ.373532
- Dịch vụ lưu trú khác: KTX hoặc chỗ ở cho học sinh, sinh viên, công nhân khu lao động và các đối týợng khác thuê nhà để ở.333027
- Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm theo người điều khiển); cho thuê nhà (không phải để ở) vãn phòng, mặt bằng cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình, cho thuê tài sản khác.
- Cầm đồ403735
- Dịch vụ khác38

30

35

28

30

27

Khu vực I: Các Quận: Hoàn Kiếm, đống đa, Hai Bà Trưng, Ba đình, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai và Thành phố Hà đông.

Khu vực II: Thành phố Sơn Tây.

Khu vực V: Huyện Từ Liêm, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, đông Anh, Mê Linh, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, ứng Hoà, Chương Mỹ, Mỹ đức, Quốc Oai, đan Phượng, Hoài đức, Phúc Thọ, Thạch Thất, và Ba Vì.


 S40D66857F1.pdf
In bài này
Gửi mail
Văn bản mới


Nguồn:

Địa chỉ:Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Lên đầu trang