Sis.vn
 
Ảnh Tiêu đề

Tuyển dụng lập trình viên 2017

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam. Sau gần 15 năm thành lập, SIS Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công cùng các giải thưởng cao quý: 06 giải thưởng Sao Khuê, 03 Cúp CNTT, Bằng khen của Bộ TT-TT và hơn 5000 Khách hàng trên toàn

Tuyển dụng Kinh doanh 2017

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam. Sau 15 năm thành lập, SIS Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công cùng các giải thưởng cao quý với hơn 5000 Khách hàng trên toàn

Tuyển dụng Marketing 2017

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam. Sau 15 năm thành lập, SIS Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công cùng các giải thưởng cao quý: 06 giải thưởng Sao Khuê, 03 Cúp CNTT, Bằng khen của Bộ TT-TT và hơn 5000 Khách hàng trên toàn

Tuyển dụng Cán bộ IT

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam. Sau 15 năm thành lập, SIS Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công cùng các giải thưởng cao quý: 06 giải thưởng Sao Khuê, 03 Cúp CNTT, Bằng khen của Bộ TT-TT và hơn 5000 Khách hàng trên toàn

Tuyển Sinh viên thực tập có hưởng lương - Chuyên ngành : Công nghệ Thông tin

TUYỂN TRIỂN KHAI 5-2017

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam. Sau gần 15 năm thành lập, SIS Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công cùng các giải thưởng cao quý: 06 giải thưởng Sao Khuê, 03 Cúp CNTT, Bằng khen của Bộ TT-TT và hơn 5000 Khách hàng trên toàn

Tuyển dụng Lập trình viên

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam. Sau 15 năm thành lập, SIS Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công cùng các giải thưởng cao quý với hơn 5000 Khách hàng trên toàn

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tại Việt nam. Sau gần 15 năm thành lập, SIS Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công cùng các giải thưởng cao quý: 06 giải thưởng Sao Khuê, 03 Cúp CNTT, Bằng khen của Bộ TT-TT và hơn 5000 Khách hàng trên toàn

Tuyển dụng Lập trình viên tháng 11 năm 2016

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam là 1 trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh

Thông báo tuyển dụng - Cán bộ Kĩ thuật Phần mềm tháng 10 năm 2016

Công ty Cổ phần SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam (Sao khuê 05 năm liền, Bằng khen của Bộ TT-TT, Cúp CNTT, với hơn 5.000 Khách hàng trên toàn

Thông báo tuyển dụng - Cán bộ Kĩ thuật Phần mềm tháng 11 năm 2016

Công ty Cổ phần SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Cần tuyển cán bộ phần

Thông báo tuyển dụng - Cán bộ Tư vấn Online

Công ty Cổ phần SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam tuyển tư vấn online như

Thông báo tuyển dụng Lập trình viên năm 2016

Công ty Cổ phần SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Cần tuyển 3 lập trình viên

Tuyển dụng Cán bộ Triển khai

Mời bạn tham gia vào đội ngũ tài năng tạo nên sự thành công của Công ty cổ phần SIS Việt

Thông báo tuyển dụng - 3 vị trí kế toán

Công ty Cổ phần SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. cần tuyển dụng 3 vị trí kế

Tuyển dụng Cán bộ Triển khai tháng 5 năm 2016

Mời bạn tham gia vào đội ngũ tài năng tạo nên sự thành công của Công ty cổ phần SIS Việt

Thông báo tuyển dụng Marketing tháng 6 năm 2015

Công ty Cổ phần SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần tuyển nhân viên Marketing như

Tuyển dụng tư vấn kế toán

Công ty Cổ phần SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần tuyển nhân viên tư vấn kế toán như

Thông báo tuyển dụng: Cán bộ Kĩ thuật Phần mềm

Công ty Cổ phần SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt

Tuyển cán bộ Triển khai tháng 05-2015

Công ty Cổ phần SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần tuyển nhân viên Triển Khai phần mềm như

Thông báo tuyển dụng Marketing - (2 nữ)

Công ty Sis Việt Nam chuyên nghiệp trong lĩnh vực Phần mềm kế toán quản trị Doanh nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, hiện Công ty đang cần tuyển gấp nhân viên 2 cán bộ nữ marketing như sau

Tuyển dụng - Cán bộ Triển khai

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm kế toán Việt Nam cần tuyển nhân viên triển khai phần mềm như

Thông báo tuyển dụng - Lập trình viên

Công ty Sis Việt Nam chuyên nghiệp trong lĩnh vực Phần mềm kế toán quản trị Doanh nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, hiện Công ty đang cần tuyển gấp nhân viên Triển Khai Phần mềm kế toán với nội dung như

Thông báo tuyển dụng Cán bộ IT + quản trị mạng

Công ty cổ phần SIS Việt Nam tuyên nhân viên IT và quản trị mạng như sau

Thông báo tuyển dụng - Cán bộ Cấp cao Kinh doanh Phần mềm

Công ty Cổ phần SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt

Tuyển Kinh doanh tháng 6-2014

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần đăng tuyển nhân viên kinh doanh như

Tuyển dụng : Thư ký - trợ lý Kinh doanh & Marketing

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam chúng tôi cần tuyển nhân viên Thư ký - trợ lý Kinh doanh & Marketing như

Thông báo tuyển dụng Marketing

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam chúng tôi cần tuyển nhân viên marketing như

Thông báo tuyển dụng - Cán bộ Kĩ thuật Phần mềm

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần đăng tuyễn nhân viên kỹ thuật như

Tuyển Kinh doanh Phần mềm kế toán, Phần mềm ERP

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần đăng tuyển nhân viên kinh doanh như

Thông tin đăng tuyển - NHÂN VIÊN KINH DOANH tháng 2- 2014

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần đăng tuyển nhân viên kinh doanh như

Thông tin đăng tuyển - NHÂN VIÊN KINH DOANH tháng 12 - 2013

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần đăng tuyển nhân viên kinh doanh như

Thông tin đăng tuyển - NHÂN VIÊN KINH DOANH tháng 1- 2014

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần đăng tuyển nhân viên kinh doanh như

TUYỂN THỰC TẬP VIÊN - CHUYÊN NGÀNH : KINH DOANH

Công ty Cổ phần SIS Việt Nam - Đơn vị đoạt giải Sao Khuê phần mềm nhiều năm liền, chuyên sâu về phần mềm kế toán và các giải pháp quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ chính qui, giàu kinh nghiệm, công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam. Trong quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh chúng tôi cần tuyển 10 thực tập viên để hướng dẫn và đào tạo tại công ty, với mong muốn sau khi thực tập những

Thông tin đăng tuyển - LẬP TRÌNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN tháng 11-2013

Công ty Sis Việt Nam chuyên nghiệp trong lĩnh vực Phần mềm kế toán quản trị Doanh nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, hiện Công ty đang cần tuyển gấp Lập trình viên Phần mềm kế toán với nội dung như sau:

Thông tin đăng tuyển - TRIỂN KHAI PHẦN MỀM KẾ TOÁN tháng 10-2013

Công ty Sis Việt Nam chuyên nghiệp trong lĩnh vực Phần mềm kế toán quản trị Doanh nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, hiện Công ty đang cần tuyển gấp nhân viên Triển Khai Phần mềm kế toán với nội dung như sau

Thông tin đăng tuyển - LẬP TRÌNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN tháng 01-2014

Công ty Sis Việt Nam chuyên nghiệp trong lĩnh vực Phần mềm kế toán quản trị Doanh nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, hiện Công ty đang cần tuyển gấp Lập trình viên Phần mềm kế toán với nội dung như

Thông tin đăng tuyển -NHÂN VIÊN KINH DOANH tháng 11 - 2013

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần đăng tuyển nhân viên kinh doanh như

Thông tin đăng tuyển NV Kinh doanh tháng 9 - 2013

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần đăng tuyển nhân viên kinh doanh như

Thông tin đăng tuyển Kĩ thuật tháng 9 năm 2013

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam cần đăng tuyễn nhân viên kỹ thuật như

Thông tin đăng tuyển NV Kinh doanh 10-09-2013

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam. Công ty chúng tôi cần tuyển nhân viên kinh doanh với yêu cầu như

Thông tin đăng tuyển Marketing dịch vụ khách hàng

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam chúng tôi cần tuyển nhân viên marketing dịch vụ khách hàng như

Thông tin đăng tuyển Marketing DVKH

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam chúng tôi cần tuyển nhân viên marketing dịch vụ khách hàng như

Thông tin đăng tuyển Kĩ thuật

Địa điểm làm việc: 17/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Số lượng: 02

Thông tin đăng tuyển Tư vấn Online

Địa điểm làm việc: 17/183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Số lượng: 02

Thông tin đăng tuyển NV Kinh doanh

Công ty chúng tôi cần tuyển nhân viên kinh

Thông tin đãng tuyển -TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH & MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 20.04.13 Địa điểm làm việc: Hà Nội Số lượng :

Tìm Nhà phân phối phần mềm kế toán & phần mềm hoạch định nguồn lực N – ERP (đợt 01)

Nhằm mở rộng thị trường, tiếp cận sâu sát doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý. SIS Việt Nam mong muốn tìm đối tác phân phối, tư vấn, triển khai giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp (gọi tắt là Nhà phân phối phần mềm). Nhà phân phối phần mềm là tổ chức/đơn vị như: Doanh nghiệp, Trung tâm, và các tổ chức khác; hoạt động trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán, thuế, tin học, đào tạo, và các ngành nghề kinh doanh

Thông tin đăng tuyển Triển khai (tại Hà Nội)

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm kế toán Việt

Tuyển dụng: Chuyên viên tư vấn, phân phối phần mềm kế toán & phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – ERP (đợt 01)

Là một Công ty chuyên nghiệp trong sản xuất và chuyển giao Phần mềm kế toán, Phần mềm hoạch định Doanh nghiệp ERP có uy tín trên thị

Thông tin đăng tuyển Lập trình viên quản lý dự án phần mềm

Thông tin đăng tuyển DVKH (Bảo hành, bảo trì tại Hà Nội)

Tuyển nhân viên Triển khai Phần mềm ERP (tại Hà Nội)

Tuyển Triển khai phần mềm ERP

Công ty SIS Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán & quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm Công ty đã từng bước khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam công ty cần tuyển nhân viên triển khai phần mềm ERP như

Tuyển Lập trình viên

Công ty Sis Việt Nam chuyên nghiệp trong lĩnh vực Phần mềm kế toán quản trị Doanh nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, hiện Công ty đang cần tuyển gấp Lập trình viên Phần mềm kế

Tuyển Nhân Viên Triển Khai Phần mềm kế toán

Công ty Sis Việt Nam chuyên nghiệp trong lĩnh vực Phần mềm kế toán quản trị Doanh nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, hiện Công ty đang cần tuyển gấp nhân viên Triển Khai Phần mềm kế

Tuyển gấp Lập trình viên Phần mềm kế toán

Công ty Sis Việt Nam chuyên nghiệp trong lĩnh vực Phần mềm kế toán quản trị Doanh nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, hiện Công ty đang cần tuyển gấp Lập trình viên Phần mềm kế

Sự kiện nổi bật
Tin tức mới
tài liệu mới
Sửa điện nước Sơn nhà Thành lập công ty Sửa nhà Thành lập doanh nghiêp Công bố mỹ phẩm Giấy phép quảng cáo apply for a vietnam visa
Lên đầu trang